Bare rolig. Byggebot, it-bot og adminbot hjælper dig

Uanset om du ønsker at udvide huset, få hjælp til et password eller har brug for hjælp til din sagsbehandling, bliver du muligvis allerede i dag hjulpet af AI i din kommune.

Kunstig intelligens er noget flere og flere kommuner investerer i for at effektivisere og forbedre den daglige administration, så kommunens medarbejdere får mere tid til at løse de mere komplicerede opgaver.

Kommunerne bliver nemlig hvert år bedt om at finde nye besparelser, selvom antallet af sager eller borgerhenvendelser i kommunen ikke nødvendigvis bliver mindre.

For at leve op til kravene om besparelser og fortsat kunne levere en god borgerservice samt tage sig godt af kommunens medarbejdere, er flere kommunernes derfor begyndt at få udviklet selvlærende software robotter.

Masser af chatbots og administrationsrobotter

Når man beslutter sig for at bygge en carport eller ansøge om lov til at udvide huset, er der en lang række standarddokumenter og tilladelser, der skal være styr på.

Og på trods af byggeprojekternes forskellighed, så er der også en lang række generelle spørgsmål, som byggesagsbehandlerne i kommunerne næsten altid mødes med.

Den slags kan automatiseres, og derfor tester man i Helsingør Kommune lige nu en AI byggebot, som via en chatfunktion hjælper borgerne med at få styr på rette dokumenter og tilladelser samt kvalificere borgernes ansøgninger.

I Syddjurs Kommune har de udviklet en AI, der hjælper deres interne it-afdeling, som en slags ekstra helpdesk medarbejder.

Her kan it-botten svare på de mest normale forespørgsler, henvise til de rette guidelines, og hjælpe medarbejderne med at oprette it-sager korrekt, så alle relevante oplysninger findes i sagen inden et rigtigt menneske fra it-supporten kigger på den.

Med 600.000 borgere og 45.000 ansatte ser Københavns Kommune også et potentiale i at bruge kunstig intelligens både internt og eksternt.

Medarbejderne har i en periode kunne tale med en AI, der hjalp dem, hvis de f.eks. havde glemt deres password. En løsning der fungerede så godt, at kommunen nu ønsker at lave et decideret kompetencecenter for servicebotter, som kan udvikle AI i både borgervendte som interne funktioner.

Et AI kompetence center er noget Skatteforvaltningen allerede har opbygget, netop for at kunne følge med i organisationens store efterspørgsel på AI-løsninger.

Så snakken om, at robotterne kommer, er ikke rigtig. De er her nemlig allerede, og de er godt i gang med at hjælpe borgere og få has på sagsbunkerne.

Læs vores andre cases