Modenhed – offshore outsourcing?

Det er nødvendigt at opnå en vis modenhed for at kunne anvende globale IT ressourcer effektivt

Virksomheder etablerer i højere grad strategiske partnerskaber med en eller flere it-leverandører med global leveranceformåen, for at sikre den mest fremtidssikrede og fleksible it til forretningen til en konkurrencedygtig pris.

Sådanne strategiske partnerskaber kræver større modenhed i virksomheden end en normal indkøbsfunktion vil være indrettet til.

Partner/leverandørstyring og serviceintegration er discipliner, som er ved at blive opbygget i mange af de største danske virksomheder, og som de mindre og mellemstore virksomheder også vil være nødt til at tilegne sig, eller købe sig til.

Disse discipliner skal sikre integrationen af it-services fra de forskellige leverandører, at de hele tiden lever op til deres forpligtelse, at de samarbejder hvor det er nødvendigt, at de deler risikoen med virksomheden, og at de leverer værdi til forretningen over tid.

Mindre og mellemstore virksomheder har ikke nødvendigvis ressourcerne til at opbygge egen styring af strategiske partnerskaber, men kan stadig udnytte globaliseringen ved at samarbejde med it-virksomheder, som gør det for dem.

De store globale it-virksomheder har vanskeligt ved at servicere mindre og mellemstore virksomheder med globale it-kompetencer og -services, fordi de er indrettet til de største virksomheders behov.

Her har lokale danske it-virksomheder en vigtig rolle at spille som it-serviceintegratorer for egne og globale ressourcer og for services, som kan målrettes mod de mindre og mellemstore virksomheders individuelle behov.

Det giver virksomhederne en frihed fra vedvarende at skulle vurdere risiko, geografi, og kvalitet af de mange globale leverandører der findes på markedet.

Ifølge Whitelane Research / PA Consulting (2016 Nordic IT Outsourcing Study, Press Presentation) vil nordiske virksomheder i stigende grad anvende outsourcing og offshoring.

De vigtigste årsager er iflg. Whitelane / PA’s undersøgelse:

  1. Reduktion af omkostninger
  2. Adgang til resourcer
  3. Mulighed for at fokusere på egen kerneforretning

Det er en trend, som er fortsat fra de senere år, og som ikke ser ud til at stoppe. 

Tilbage til temaet: Offshore & outsourcing