Udbredt klagekultur i it-branchen er en illusion

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har her til morgen offentliggjort en analyse af klagesager, der viser, at der klages relativt sjældent over it-udbud sammenlignet med andre brancher.

Fra juli 2013 – juni 2016 er der i alt gennemført lidt over 8.000 offentlige udbud. I 353 af disse udbud blev der indgivet en klage til Klagenævnet for Udbud. Det svarer til, at der gennemsnitligt klages over 4,3 % af alle udbud. Det svarer ifølge styrelsen nogenlunde til samme niveau som i udlandet.

Kigger man snævert på it-udbud viser en opgørelse fra IT-Branchen, at der i samme periode kun blevet klaget over 15 konkrete udbud, hvilket kun svarer til lidt under 1 % af alle it-udbud i perioden.

”Vi bliver alt for tit beskyldt for, at it-leverandørerne med deres utallige klagesager, selv er skyld i, at kravspecifikationerne vokser, og samarbejdet skranter – men de her tal fortæller altså en anden historie,” udtaler Mette Lundberg, direktør for politik og kommunikation i IT-Branchen.

IT-Branchens egen opgørelse bygger på en aktindsigt i alle klager over it-udbud fra 2013-2016, samt tal fra Udbudsvagten. Fra 2013-2016 har der i alt været gennemført 1.799 offentlige it-udbud. I disse er der kun blevet klaget i 15 tilfælde, hvoraf 9 har ført til en kendelse. Det svarer til, at der klages i 0,8 % af it-udbuddene.

It-projekter er komplekse størrelser der kræver tillid mellem leverandør og kunde. Man kan ikke løse alt gennem specifikationer og kontrakter, men udbuddet af en it-løsning skal danne grundlag for et godt samarbejde i hele kontraktens levetid. Derfor er det afgørende at samarbejdet kommer godt fra start i udbudsprocessen.

”En god klagekultur skal ramme den rigtige balance mellem en velfungerende konkurrence på markedet og et godt samarbejde mellem kunde og leverandør. Jeg synes analysen fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen peger på, at balancen fungerer rigtig godt,” slutter Mette Lundberg.

Læs hele analysen fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen her.