Uafhængig vagthund bør understøtte digitaliseringsparat lovgivning

Digitaliseringsklar lovgivning er rykket et kæmpe skridt nærmere. Det er sket, fordi samtlige partier i Folketinget har givet hinanden håndslag på, at alle nye love i fremtiden skal kunne understøttes digitalt.

”Det er en glædens dag. Vi er virkelig begejstrede for dette initiativ. Alt for ofte tænkes de digitale muligheder og vilkår ikke ind i ny lovgivning, og det er en af de væsentligste barrierer for at opnå de digitale gevinster,” udtaler Birgitte Hass, direktør for IT-Branchen.

Digitaliseringsklar lovgivning skal sikres ved, at ministerierne fremover pålægges at foretage en vurdering af, om ny lovgivning er digitaliseringsklar. IT-Branchens støtter varmt, at denne vurdering gøres obligatorisk men vurderer også, at den har mange sårbarheder.

”Jeg kan godt have en bekymring omkring ministeriernes mulighed for at foretage en komplet vurdering af konsekvenserne, ligesom jeg frygter, at politikerne, når det kommer til behandling af lovforslagene, nemt kan komme til at prioritere andre forhold højere end muligheden for at understøtte dem digitalt,” udtaler Birgitte Hass.

At gøre lovgivning digitaliseringsklar er en kompleks øvelse. Det er ikke blot at screene for manuelle proceskrav og sagsbehandlerskøn, men f.eks. også at sikre, at eksisterende data kan understøtte beslutningsgangene. Derfor foreslår IT-Branchen, at Regeringen for at understøtte det gode initiativ, nedsætter en uafhængig instans, der kan vejlede og rådgive ministerierne i forbindelse med vurderingen af, om lovforslag er digitaliseringsparate, ligesom den skal kunne bidrage med udtalelser og anbefalinger i forbindelse med lovforslagenes folketingsbehandlinger.

Derfor foreslår IT-Branchen, at Regeringen for at understøtte det gode initiativ, nedsætter en uafhængig instans, der kan vejlede og rådgive ministerierne i forbindelse med vurderingen af, om lovforslag er digitaliseringsparate, ligesom den skal kunne bidrage med udtalelser og anbefalinger i forbindelse med lovforslagenes folketingsbehandlinger.

”IT-Branchen og leverandørerne stiller gerne deres ekspertise til rådighed for at sikre, at de gode ambitioner kan realiseres, og jeg kunne forestille mig, at der også i universitetsverdenen kunne være god hjælp og vejledning at hente,” slutter Birgitte Hass.

Læs mere om aftalen her.