Teleudspil lægger op til bedre konkurrence

Regeringens udspil til nye teleforhandlinger lægger op til, at forbrugerne lettere kan skifte operatør og sætter bedre rammer for kommunale teleudbud. Retningen er rigtig, men de konkrete løsninger må vi desværre stadig vente på, mener Dansk Erhverv og IT-Branchen.

Regeringens udspil til nyt teleforlig rummer en række positive elementer både for virksomheder og forbrugere.

Både Dansk Erhverv og IT-Branchen har tidligere meldt ud, at der skal findes en løsning på de lukkede fibernet, der findes rundt om i Danmark. Det er derfor tilfredsstillende at se, at regeringen blandt andet vil undersøge mulighederne for at ændre teleloven. Bl.a. vil regeringen se på muligheden for at åbne bredbåndsnettene, så flere teleselskaber kan bruge det samme. Det vil give forbrugerne flere muligheder og bedre konkurrence.

”Det er helt rigtigt set, når regeringen vil give forbrugere og virksomheder i hele landet mulighed for at vælge mellem forskellige bredbåndsoperatører. Det øger konkurrencen og giver plads til nye produkter samt en bedre udnyttelse netværkene. Arbejdsgruppen bør nedsættes hurtigst muligt, få tildelt et klart mandat og have en kort tidsfrist for sin anbefaling, så vi får åbnet op for netværkene,” siger Poul Noer, chefkonsulent i Dansk Erhverv.

Bedre regler for udbud

Regeringen vil også se på kommunale udbud af udrulning af fx bredbånd, hvor Dansk Erhverv og IT-Branchen længe har ment, at reglerne var for dårlige og ugennemsigtige.

”Gode intentioner om at fremme udrulning af bredbånd i kommunerne er alt for ofte endt i udbudskaos, forsinkelser og genudbud. Der er et stort behov for at skabe klare rammer for kommunerne, så processen ikke spænder ben for udrulning af bredbånd,” siger Mette Lundberg, direktør for politik og kommunikation i IT-Branchen.

Regeringen lægger desuden op til at lave en national handlingsplan for indførelsen af det hurtigere 5G, som vil give hurtigere mobilforbindelser. Vigtige initiativer, som dog kan blive meget dyre at indfri – særligt i yderområder, hvor det i forvejen er dyrt at sikre god netdækning.

”5G-netværket er kritisk digital infrastruktur i fremtidens samfund. Vi er kommet bagud i Danmark, og byder derfor velkommen til regeringens plan om at stille nødvendigt frekvensbånd til rådighed for teleselskaberne. Med den anden hånd stiller regeringen dog krav om uhensigtsmæssigt høje hastigheder i forbindelse med de kommende frekvensauktioner, hvilket gør det svært at udrulle 5G til hele Danmark, ,” siger Poul Noer, chefkonsulent i Dansk Erhverv.

Teleforliget har været ventet i mange år, og selvom der er gode intentioner og initiativer, så er der desværre flere planer end konkrete løsninger i udspillet.

”Regeringens teleudspil tager fat om mange af de rigtige knaster på området, bl.a. fibermonopoler, kommunernes rolle og 5G. Men det er også et udspil, vi har ventet meget længe på. Set i det lys kunne man godt have ønsket sig, at initiativerne var længere fremme og i mindre grad bestod af, at arbejdsgrupper først nu skal nedsættes og handlingsplaner til at blive udviklet,” siger Mette Lundberg.

Læs analyser om teleforlig og telepolitik her