Ny fællesstatslig tilskudsadministration

Med det kommende udbud for et fællesstatslig it-system til tilskudsadministration vil Moderniseringsstyrelsen skabe mere enkle og ensartede processer på tværs af staten.

Ny fællesstatslig tilskudsadministration

”Sammen med en lang række statslige myndigheder har vi kigget på tilskudsadministrationen, som er præget af meget forskellighed i staten. Vi vil gerne gøre det mere enkelt og mindre bureaukratisk for både ansøgere, modtagere og administratorer, og derfor laver vi et udbud på dette i det nye år,” fortalte Simon Schulian, kontorchef i Moderniseringsstyrelsen på Udbudsoverblik 2019, der igen i år trak fulde huse.

Og der er ingen tvivl om, at Simon Schulian har fat i noget. I dag findes der, alene for tilskud med ansøgning, mere end 400 forskellige tilskudspuljer i staten, som administreres af 39 statslige myndigheder på forskellig vis.

Faktisk har blot 15 procent af de statslige myndigheder i dag it-systemer, der understøtter hele sagsbehandlingsprocessen – fra ansøgning og sagsbehandling til udbetaling, rapportering og kontrol.

At kunne forny dette områder sætter derfor også store krav til den kommende it-leverandør.

”Som leverandør af den kommende fællesstatslige tilskudsadministration, er det vigtigt, at man kan favne den kompleksitet, som sådan en løsning rummer. Derfor er det også vigtigt, at man har et lokalt kendskab, og at man har den fornødne kraft til at gå ind og håndtere en løsning af den her størrelse,” forklarer Simon Schulian.

Moderniseringsstyrelsens stand på Udbudsoverblik var da også meget velbesøgt under hele Udbudsoverblikket, hvilket vidnede om stor interesse for det kommende udbud fra it-leverandørernes side.

Hvis du vil vide mere

Gik du glip af Udbudsoverblik 2019, kan du stadig nå at se billederne fra dagen, hvor 200 deltagere blev klogere på de fremtidige store udbud i det offentlige.

Vi har også lavet en liste over alle de udbud, der blev præsenteret på dagen, og man som deltager havde en unik mulighed for at tage en dialog med udbyderne om.

Skal du være sikker på at kunne deltage næste år, så kan du tilmelde dig til Udbudsoverblik 2020 allerede nu.