Det offentlige brugte over 13 mia. kr. på it i 2017 – men er det nok?

Nye tal fra UdbudsVagten viser, at det offentlige i 2017 samlet set brugte mere end 13,4 mia. kr. på it. Men i forhold til det digitale potentiale bruger det offentlige alt for lidt på it.

I 2017 fakturerede It-virksomhederne det offentlige for mere end 13,4 mia. kr. Det dækker over alle fakturerede ydelser i både regioner og kommuner og størstedelen af staten.

Tallene indeholder således ikke det offentliges interne udgifter som f.eks. lønninger, bygninger mv. til egne ansatte it-medarbejdere.

Det samlede offentlige forbrug udgjorde i 2017 ifølge Finansministeriet knap 536 mia. kr. heraf 333 mia. kr. på lønudgifter. It-udgifterne svarer altså til omkring 2,5 % af det offentlige forbrug eller 4% af lønudgifterne.

”Hele det danske samfund er i gang med en kæmpe digital transformation. Selv om 13,4 mia. kr. lyder som mange penge, så er der fremover behov at skubbe yderligere it-investeringer i gang, hvis vi skal undgå fald i kvaliteten af den offentlige service,” udtaler Lars Anders, formand for Udvalget for offentlig digitalisering i IT-Branchen og vice president i NNIT.

Potentialet er fortsat uindfriet

McKinsey har blandet analyseret sig frem til, at der på sundhedsområdet ligger kæmpe potentialer i f.eks. sensorteknologi, beslutningsstøtte og e-konsultationer, og på det kommunale område har KL i samarbejde med Daredisrupt kortlagt potentialerne i ny teknologi på de kommunale sektorområder.

Men man kan desværre ikke indfri potentialerne med de nuværende it-budgetter.

”I en ambitiøs it-satsning bør det offentlige fjerne blikket fra de stramme kortsigtede businesscases og i stedet rette blikket mod de langsigtede gevinster. Ikke bare økonomiske gevinster, men også i forhold til serviceforbedringer,” udtaler Lars Andersen.

Sæt penge af til digital omstilling

Teknologien er kendt, og potentialerne er kendte – man mangler blot de risikovillige langsigtede investeringer – uden krav om kortsigtede effektiviseringsgevinster og snævert definerede business cases.

”Skal vi mere end bare at få den offentlige motor til at køre rundt, skal der også afsættes penge af til det. Ellers ender vi med et rent omkostningsfokus og forsømmer muligheden for at videreudvikle og bruge det digitale potentiale til glæde for borgerne og det danske samfund som helhed,” slutter Lars Andersen.

IT-Branchen har tidligere, og i tråd med Danske Regioner, foreslået en digitaliseringspulje til sundhedsvæsenet på 5 mia. kr. Dansk Erhverv har ligeledes foreslået en generel digitaliseringspulje til hele den offentlige sektor på 50 mia. kr.