Den digitale tillid til det offentlige styrtbløder

På bare to år er danskernes tillid til myndighedernes håndtering af personlige oplysninger faldet markant. Stik imod regeringens målsætning.

Den digitale tillid til det offentlige styrtbløder

”Flere skal have tillid til, at deres personlige data behandles forsvarligt i den offentlige sektor. Inden 2024 skal 90 procent af borgerne derfor have tillid til det offentliges behandling af data, og 60 procent skal have høj tillid.” Sådan lød de flotte og ambitiøse ord, da regeringen i 2018 lancerede Digital service i verdensklasse.

Men her, blot to år efter, ser virkeligheden anderledes dyster ud. Det viser helt nye tal fra Danmarks Statistik It-anvendelse i befolkningen 2019.

Tilliden til det offentliges behandling af data er faldet fra 83% i 2017 til 76% i 2019. Samtidig er antallet af danskere, der har høj tillid til det offentlige, faldet fra 37% til 27%.

”Danskernes tillid til det offentlige styrtbløder, og det er et kæmpe problem for samfundet. Hvis vi som borgere ikke længere tror på, at det offentlige kan finde ud af at passe på vores data, så har regeringen for alvor fejlet i forhold til dens digitale ambitioner,” udtaler Natasha Friis Saxberg, adm. direktør i IT-Branchen.

Taber vi på digitaliseringen, taber vi samfundet

Vi har brug for fortsat at satse ambitiøst på digitaliseringen, hvis vi vil fremtidssikre vores velfærdssamfund. Alene den demografiske udvikling gør, at vi bliver nødt til at tænke anderledes i fremtiden.

Antallet af ældre vokser, og i 2036 vil der ifølge Danmarks Statistik være dobbelt så mange borgere over 80 år, som der er i dag, ligesom der om få år vil der være op til dobbelt så mange borgere med de mest udbredte kroniske sygdomme i forhold til 2015.

Samtidig vil der være færre personer i den arbejdsdygtige alder. Hvor der i dag er 4,3 for hver borger over 65 år, vil det antal være halveret om bare 25 år.

”Vi har ganske enkelt ikke hænder nok til at bare at opretholde den offentlige standard, som vi har i dag. Skal vi ovenikøbet løfte serviceniveauet, så kommer vi ikke udenom flere automatiserede og digitale løsninger. Men det kræver, at regeringen gør en aktiv indsats for at løfte danskernes digitale tillid,” siger Natasha Friis Saxberg.

For at sikre højere tillid til det offentliges dataanvendelse anbefaler IT-Branchen:

  • Mere gennemsigtighed – Vis borgerne hvad det offentlige har af data om dem, og hvad de bliver det brugt til
  • Kontrol med egne data – Danskerne skal i højere grad selv kunne styre, hvad deres egne data bruges til, og hvem der kan se dem
  • Klar dataetik – Det offentlige skal udnytte de muligheder der ligger i data til at lave bedre service, men holde sig indenfor grænserne af hvad der er etisk forsvarligt

”Regeringen bliver nødt til at tage det her seriøst og lægge en plan for, hvordan befolkningens tillid kan genvindes. Ellers ender det med, at danskerne vender det offentlige ryggen. Og det har vi ganske enkelt ikke råd til sker,” slutter Natasha Friis Saxberg.