De offentlige digitale benspænd skal fjernes

IT-Branchen har fået en vigtig plads i nyt nationalt advisory board, der skal forbedre rammerne for den digitale forvaltning i Danmark.

De offentlige digitale benspænd skal fjernes

Både borgere, erhvervslivet og ikke mindst offentligt ansatte har sikkert mere end én gang oplevet, at muligheden for at anvende de digitale muligheder bliver begrænses af juridiske rammer eller forældet lovgivning.

Det skal et nyt advisory board nu gøre op med.

”Selvom intentionen ofte er rigtig, oplever vi alt for ofte, at lovgivningen giver utilsigtede benspænd for den efterfølgende it-mæssige implementeringer. Og det vil vi gerne have ændret på, så vi får flere positive effekter af investeringerne i nye teknologier,” siger Eskil Thygesen, der er udover at være direktør for Viden og Indhold hos Schultz netop er kommet med i det nye advisory board på indstilling fra IT-Branchen.

En rådgiver til Digitaliseringsstyrelsen

Advisory Boardet vedr. juridiske rammer for digital forvaltning, som er ekspertgruppens knap så fængende men officielle navn, skal rådgive Digitaliseringsstyrelsen om juridiske problemstillinger så man sikrer end bedre implementering af både it-systemer og teknologier.

”Lovgivning der ikke kan digitaliseres, er ikke bare en af de største udfordringer for de store offentlige it-projekter, men også en effektiv stopper for reelle effektiviseringer og muligheden for at give bedre service til borgere og virksomheder. Derfor er det her arbejde også ekstremt vigtigt,” udtaler Eskil Thygesen.

Det kan f.eks. forekomme indlysende, at man naturligvis skal have en klar definition af begreber som indkomst eller formue på tværs af lovgivningen.

Den findes bare ikke i dag, og det giver problemer for vores it-understøttelse.

Men indfører man en fælles definition, så vil det have fordelingsmæssige konsekvenser for dem, der modtager ydelser. Nogen vil få mere andre mindre.

Derfor er det afgørende, at vi har de rigtige juridiske rammer omkring digitalisering af den offentlige sektor på plads.

Det handler både om at sikre en lovgivning, der kan understøttes digitalt, men også om en lovgivning der tillader den rigtige balance i forhold til anvendelse de teknologiske muligheder og dataunderstøtte beslutninger.

”Den er en balancegang, der kræver stor forståelse for det teknologisk mulige og for de løsninger, som udvikles til den offentlige sektor. Derfor er vi også rigtig glade for, at advisory boardet bliver bredt sammensat, også med repræsentation fra it-leverandørerne,” siger Eskil Thygesen.

Medlemmer af Advisory Board

Advisory Boardet er sammensat af 15 medlemmer med praktiske erfaringer og viden om udvikling, anvendelighed og implementering af digitale løsninger, og består af følgende medlemmer:

 • Advokat Ulrikke Krogbeck fra Danske Advokater
 • Chefkonsulent Frederikke Saabye fra Dansk Erhverv
 • Formand Lisa Herold Ferbing for Dansk IT
 • Konsulent Nicolai Paulsen fra sekretariatet for Dansk Socialrådgiverforening
 • Afdelingschef Jeppe Kerckhoffs fra Dansk Handicap Forbund
 • Juridisk chefrådgiver Nanna Skau Fischer fra Danske Regioner
 • Lektor Hanne Marie Motzfeldt fra Københavns Universitet
 • Professor Søren Højgaard Mørup fra Aarhus Universitet
 • Digitaliseringspolitisk chef Christian Hannibal fra DI
 • Advokat Martin Juul Christensen fra Fagbevægelsens Hovedorganisation
 • Direktør Eskil Thygesen fra Schultz A/S
 • Vicedirektør Birgitte Eiriksson fra Justitia
 • Kommunaldirektør Pernille Salamon fra Hørsholm Kommune
 • Sekretariatschef Ole Kjærgaard fra sekretariatet for Rådet for Socialt Udsatte
 • Stabschef Tina Fogh Aagaard fra Ældre Sagen