Ny IT-minister – ikke af navn, men af gavn

Den nye minister for offentlig innovation, Sophie Løhde, overtager Digitaliseringsstyrelsen, Moderniseringsstyrelsen og Statens IT fra Finansministeriet.

”Kombinationen af digitalisering og innovation giver god mening. For digitalisering er lige præcis vejen til innovation og fornyelse i det offentlige. Samtidigt er det afgørende, at vi har fået en minister med Finansministeriets tyngde bag sig,” siger Birgitte Hass,

IT-Branchen er godt tilfredse med det nye regeringsgrundlag, der har et stærkt fokus på digitalisering. Aldrig før har Danmark haft et regeringsgrundlag med et så klart fokus på digitalisering og den forandring, som vi står overfor. Og ordet ”disruption” har ligefrem fundet plads i fundamentet for den kommende regerings arbejde.

”Det er rigtig positivt, at vi nu får en regering, der har klare ambitioner om at gribe den digitale omstilling og gøre den til et helt nødvendigt grundlag for fremtidens vækst og velstand,” siger adm. direktør Birgitte Hass, IT-Branchen.

Nye initiativer for digitalisering

Den nye regering vil blandt andet nedsætte et såkaldt Disruptionråd, der skal drøfte, hvordan vi får grebet mulighederne i den teknologiske udvikling bedst muligt an, så alle kommer med i udviklingen og får del i den velstandsudvikling, som globalisering og ny teknologi giver mulighed for. Samtidigt bliver det tidligere nedsatte Produktionspanel 4.0 til et Digitalt vækstpanel, der blandt andet skal se på behovet for digitale kompetencer og et digitalt løft af dansk erhvervsliv.

”Det er gode initiativer i den rigtige retning. Nu skal vi bare løbe rigtigt stærkt, for Danmark har ikke længere den digitale førerposition, vi engang havde. For at komme tilbage i førersædet, har vi blandt andet peget på, at der er behov for en samlet strategi for fremtidens kompetencer på tværs af undervisning, uddannelse og efteruddannelse,” siger Birgitte Hass.

3 ønsker til den nye regerings digitale vækstplan

Og det synes, at være på vej i den rigtige retning. Den nye regering vil senere fremlægge en samlet strategi for Danmarks Digitale Vækst. Ifølge regeringen skal planen bringe Danmark i front mht. til at udnytte de teknologiske muligheder bedst muligt.

Strategien skal understøtte digitale vækstvirksomheder og dansk erhvervslivs digitale omstilling gennem fremtidssikret uddannelse, gode vilkår for investeringer og digital tillid samt en fokuseret erhvervsfremmeindsats

IT-Branchen har tre ønsker, som vi ser frem til at spille ind med i den kommende digitale vækstplan:

  1. Et nyt fag i folkeskolen med inspiration fra Coding Class
  2. Forhøjet afskrivning for erhvervslivets investeringer i digitalisering og rådgivning herom
  3. Mere kapital til digitale vækstvirksomheder ved at bringe danskernes opsparing mere i spil i erhvervslivet

Den digitale vækstplan skal også blive til med inspiration fra Det Digitale Vækstpanel, der kommer med deres anbefalinger til april.


Læs også:

Samlet strategi for Danmarks digitale kompetencer

Politikerne sender sorteper videre