Vindmøller bruger data i skyen

Hos Vestas har man udskiftet fysiske whiteboards og papirer med en cloud-løsning, der giver store fordele både i hverdagen og for forretningen.

Vindmøller bruger data i skyen

At installere vindmøller er en kompliceret affære. Ikke blot fordi de ofte bliver installeret langt væk fra alt og under vanskelige forhold, men også fordi det er en avanceret logistikøvelse, da 90% af byggeriet typisk foregår via underleverandører.

Planlægningen skifter fra dag til dag baseret på alt fra seneste vejrmeldinger til næste leverancer, og det enorme koordinationsarbejde blev indtil for nyligt styret via nøjsomligt udfyldte whiteboards og fysiske dokumenter.

En kompleksitet der også tydeligt afspejles i de omkostninger og projektressourcer, der bruges på at sætte vindmøller op.

https://youtu.be/9MVzQlnoXhA

Fra landjorden til skyen

Det gav derfor god mening for Vestas at kigge på, hvordan man bedst kunne optimere planlægnings- og byggefasen ved at digitalisere en stor del af de fysiske arbejdsgange.

Man ville gerne give site managerne mulighed for både at kunne håndtere de daglige rutiner og også planlægge 14 dage forud, ligesom man gerne ville forbedre kommunikationen med underleverandører og naturligvis med kunden.

Så Vestas besluttede at udvikle en fælles digital arbejdsplatform, som alle kunne tilgå – uanset om de stod på byggepladsen, sad til et møde med kunden eller skulle dele seneste informationer med en underleverandør.

Ved at digitalisere planlægningsaktiviteterne og lægge dem op i skyen, kunne medarbejderne nu løbende rapportere om status, så de hele tiden havde opdaterede data om projektets fremdrift og evt. udfordringer.

Samtidig fik site managerne adgang til forskellige byggesites, så de kunne overvåge, sammenligne og agere på forskellige projekter samtidig.

Med cloud-løsningen fik de også langt bedre mulighed for at kommunikere med andre teams, underleverandører og kunden i realtid, så der blev kortere mellem problemidentifikation og løsning.

En forretnings- og projektmæssig fordel

Med den nye cloud-løsning oplevede Vestas flere fordele. De fik først og fremmest hurtigere eksekvering i forhold til daglige projektopgaver og en forbedret koordinering mellem teams og underleverandører.

Men også forretningen mærkede et bedre cashflow og hurtigere levering af projekter ligesom dataindsamlingen på tværs af projekter, kunne bruges til at forbedre arbejdsprocesserne yderligere.

Cloud-løsningen betød også en reduktion i forbrug af mandetimer, da de nu har en fælles platform, hvor både byggearbejdere, underleverandører og kundemedarbejdere kan arbejde sammen.

Samtidig oplevede it-afdelingen, at de blev flyttet fra en mere ren udviklingsfunktion til at blive en mere strategisk forretningspartner for ledelsen.

Cloudløsningen er leveret af SAP i samarbejde med Apple og Invokers.