Teleambitioner forsvundet i nyt forlig

Den nye brede politiske ”Aftale om Bredbånd og mobil i digital topklasse” er et forlig, der på trods af de gode hensigtserklæringer mangler handling, mener Dansk Erhverv og IT-Branchen.

Teleforliget har været ventet i mange år, og selvom der er de helt rigtige principper og hensigter i aftalen, så mangler der flere konkrete tiltag.

”Det er godt med et bredt teleforlig, og det sætter nogle gode pejlemærker og bygger på de helt rigtige principper. Men der mangler flere konkrete og ambitiøse initiativer,” siger Mette Lundberg, direktør for politik og kommunikation i IT-Branchen.

Problemet med fibermonopolerne er helt glemt

Både Dansk Erhverv og IT-Branchen har tidligere meldt ud, at forbrugerne skal have mulighed for vælge mellem flere leverandører på de lukkede fibernet.

Det er derfor utilfredsstillende at se, at selvom parterne skriver, at de ønsker en fri og velfungerende konkurrence på hele telemarkedet, så adresserer de slet ikke problemet med den manglende konkurrence på fibernettene i Danmark.

En åbning der skal sikre, at flere teleselskaber kan bruge samme net, og dermed give forbrugerne flere muligheder og bedre konkurrence.

”Det undrer os, at regeringen ikke presser på for, at der bliver åbnet op for konkurrence på de lokale og regionale fibernet. Det er jo ellers noget, der netop, i tråd med deres ambition, vil øge konkurrencen, give plads til nye produkter og sikre en bedre udnyttelse af netværkene,” siger Poul Noer, chefkonsulent i Dansk Erhverv.

Bedre udbudsregler, men fripas til kommunerne om masteleje

Regeringen vil også se på kommunale udbud af udrulning af for eksempel bredbånd, hvor Dansk Erhverv og IT-Branchen længe har ment, at reglerne var for dårlige og ugennemsigtige.

Derfor er det også glædeligt, at parterne er enige om at indføre en ny hjemmel i teleloven, der sætter klare rammer for kommunerne på det område.

Til gengæld kunne der godt være taget mere fat om problematikken mht. masteleje.

Når forligsparterne blot skriver, at de henstiller til, at kommunerne har fokus på betydningen af en rimelig masteleje, så er der risiko for, at der ikke sker noget på et område, hvor det ellers er veldokumenteret, at der netop er problemer.

”Vi ved allerede i dag, hvor problemerne er, og hvordan det er med til at bremse mobildækningen. Så hvorfor ikke gøre noget ved det nu i stedet for at nøjes med de pæne henstillinger?,” spørger Mette Lundberg.

Nyt forum for 5G-udrulning kan blive en sovepude

Forligsparterne lægger desuden op til, at et nyetableret brancheforum på deres omkring to årlige møder skal se på, hvordan man bl.a. kan nedbryde administrative barrierer for 5G.

”5G-netværket er kritisk digital infrastruktur i fremtidens samfund. Vi er kommet bagud i Danmark, så der er behov for, at der bliver sat turbo på rammevilkårene for fremtidens mobilnetværk,” siger Poul Noer, chefkonsulent i Dansk Erhverv.

Manglende beslutning om frekvensmidlerne

Et sidste vigtigt spørgsmål, som aftalen burde have givet svar på, er spørgsmålet om frekvensmidler.

Dansk Erhverv og IT-Branchen har længe argumenteret for, at det er vigtigt, at frekvensmidlerne tilbageføres, så de bruges til netop at forbedre og udbygge mobildækningen i Danmark.

”Frekvensauktionerne bør geninvesteres til at sikre bedre mobilt bredbånd til erhvervslivet og den enkelte dansker. Det er en skam, at forligsparterne ikke har kunnet enes om en ambition for, hvordan man bringer frekvensmidlerne i spil,” udtaler Mette Lundberg.