Sensorer sikrer æblehøsten

En sensor på størrelse med en ishockeypuck har sikret høsten på lang række frugtplantager, fordi den giver plantageejerne advarsler om f.eks. nattefrost.

Uanset om der er tale om blomstringen om foråret eller plukningen senere på året, påvirkes høsten, hvis den bliver ramt af nattefrost. Desuden påvirkes plantagernes økonomi negativt, så det skal for alt i verden undgås.

For plantageejerne i Colorado, USA, betød det i mange år, at de om foråret ofte måtte overnatte ude i plantagerne med et termometer stikkende ud af bilvinduet, så de hurtigt kunne reagere, hvis nattefrosten krøb ind over dalen.

Temperaturen i den del af USA kan på kort tid falde ganske markant, og de var derfor nødt til at være klar til at rykke ud og tænde for plantagernes mange varmeenheder, hvilket var en dyr og tidskrævende proces.

Fik de ikke tændt for den nødvendige varme kunne blomsterne blive frostskadede, og hele høsten i værste fald forsvinde.

Lille sensor med stor effekt

De kolde nætter i bilen og de mange manuelle lokale temperaturmålinger hører dog fortiden til takket være en danskudviklet sensor på størrelse med en ishockeypuck.

Sensorerne er blevet sat op på 16 plantager rundt om i dalen, hvor de døgnet rundt måler temperaturen, så ejerne hele tiden har et samlet nutidsoverblik over, hvordan temperaturen er på deres plantager, uanset hvor i dalen de er placeret.

”Vi havde altid troet, at det var koldest mod vest, men det viste sig, at der var enorme temperaturforskelle i dalen, og at vi derfor skulle håndtere tingene helt anderledes, når vi så kulden vandre gennem dalen,” fortæller Harrison Topp fra Topp Fruits.

En af plantageejerne nåede på den baggrund at redde hele sin høst, da han i tide fik besked om en uventet kuldefront i maj måned, hvilket for mange af de pressede amerikanske landmænd vil have uoverskuelige konsekvenser og muligvis koste dem muligheden for at køre plantagen videre.

Rent teknisk fungerer sensorerne ved, at de døgnet rundt overvåger kritiske parametre såsom temperatur og fugt i luften. Før installationen af sensorerne blev der blot målt et enkelt lokalt sted.

Fordi de små sensorer var billige og havde en lang senderækkevidde, gav det pludseligt mening at placere et større sensornetværk ud over et større område.

På den måde kan de amerikanske landmænd i Colorado nu holde øje med deres mikroklima på netop deres marker samt dele data med deres naboer.

De indsamlede data bruges også til fremtidens plantager

Udover hele tiden at kunne give et her-og-nu billede af temperaturen på ens plantager, bruger frugtvirksomhederne også de indsamlede data til få et overblik over, hvor det vil være godt at placere sine fremtidige plantager.

På den måde hjælper sensorerne ikke bare med at optimere den daglige drift, men også at identificere fremtidige forretningsmuligheder.

Sensorerne er en del af et større løsning, hvor landmændene går langt mere ind i sensorteknologien for at kunne identificere nye muligheder, besparelser og risikominimering f.eks. ved at måle fugtigheden i jorden, så medarbejderne hele tiden ved, hvor der evt. er brug for vanding.

Den konkrete løsning er lavet i et samarbejde imellem det danske startup Sensohive, Smart Yields og IoT netværksudbyderen Sigfox.

Det knap 4 år gamle Sensohive har i dag produceret næsten 10.000 sensorer og har sensorer fordelt i mere end 30 lande.

Læs vores andre cases