Første møde i CIO Transformation Board

I juni afholdt IT-Branchen det første møde i det nyetablerede CIO Transformation Board, hvor en række CIO’s for Danmarks førende virksomheder mødtes for bl.a. at diskutere kravene til 21st skills.

Første møde i CIO Transformation Board

Med CIO Transformation Boardet samler IT-Branchen de mest visionære CIO’s fra Danmarks store og mellemstore virksomheder. CIO’s fra virksomheder hvor digitalisering udgør en strategisk del af forretningen – men hvor man også vil mere end blot at digitalisere forretningen.

På boardets første møde diskuterede medlemmerne 21st skills, da alle oplevede en øget efterspørgsel efter nye digitale kompetencer i forretningen, men også en stor udfordring med at skaffe de rigtige mennesker.

Den diskussion kom der en række konkrete anbefalinger ud af, som nu sendes til regeringens partnerskab for Fremtidens Digitale Danmark.

En opgradering af det eksisterende arbejdsmarked

Ifølge EU kræver 90% af al arbejde lige om lidt en eller anden form for digital kompetence på samme niveau som det kræves at læse eller regne. Desværre har 42% af arbejdsstyrken ikke de nødvendige evner til at kunne håndtere disse job.

CIO Transformation Boardet har derfor følgende anbefalinger til, hvordan man skal opgradere og efteruddanne det eksisterende arbejdsmarked:

 • Flere digitale ledere. Ledere skal gå forrest i den digitale omstilling. Derfor skal der udvikles en bred vifte af uddannelsestilbud til ledere, f.eks. fleksible masteruddannelser med fokus på digitalisering.
 • Videreuddannelse via universiteterne. Universiteterne skal skabe et større udbud af efteruddannelse med fokus på digitalisering, herunder til it-specialister, der har brug for flere dybe tekniske kompetencer.
 • Et digitalt fokus på alle uddannelser. Alle efteruddannelsesforløb skal have et ”digitalt tjek”, så relevante digitale kompetencer indgår som en naturlig del af en faglig opdatering og opkvalificering for alle – både sosu-assistenten, elektrikeren, humanisten og DJØF’eren.
 • Opkvalificering af ledige. Der skal være særligt fokus på lediges digitale kompetencer og på deres opkvalificering som vej til at finde fodfæste på jobmarkedet.
 • De digitalt udsatte. Der skal sættes særligt fokus på digitalt udsatte (ældre, psykisk syge, resursesvage familier m.fl.) borgeres adgang til støtte/opkvalificering så disse grupper har mulighed for at bidrage på arbejdsmarkedet i det omfang det er muligt.

Bedre match mellem udbud og efterspørgsel

Alene i it-branchen mangler der allerede 2.600 specialister, og hvis der ikke gøres noget, forventer man, at vi kan komme til at mangle 22.000 it-folk allerede i 2030.

Samtidig oplever vi en markant overledighed på flere videregående uddannelser, hvilket kunne tyde på, at der er brug for et tættere samarbejde mellem erhvervslivet og uddannelsesinstitutionerne, så der bliver uddannet dem som erhvervslivet reelt har behov
for.

CIO Transformation Boardet anbefaler derfor følgende:

 • Flere studiepladser. Der skal skabes incitamenter til, at flere unge søger it-uddannelserne, og der skal skabes flere it-uddannelsespladser, så alle kvalificerede ansøgere kan optages. Når universiteterne skaber ekstra pladser for at imødekomme arbejdsmarkedets behov, skal de også være fuldt finansierede. Samtidigt skal der være fokus på styrket brobygning til erhvervslivet.
 • Klarlægning af behov. Behovet for digitale kompetencer bør fremskrives både i forhold til kvantitet og typen af kompetencer. Fremskrivningerne skal bl.a. give universiteternes aftagerpaneler et styrket mandat til at påvirke uddannelsernes relevans.
 • Adgang til udenlandske specialister. Den særligt akutte mangel på arbejdskraft indebærer et behov for en særligt prioriteret adgang til og fastholdelse af udenlandske specialister og deres familier, der kan indgå på arbejdsmarkedet på overenskomstmæssige vilkår.

Fremtidssikring af nye generationer

Det er ikke længere nok blot at være superbruger på en iPad. Hvis vi som samfund fortsat skal vise vækst og velstand, har vi brug for at it kommer på skoleskemaet.

Der er behov for, at alle børn skoles i digitale egenskaber på lige fod med at lære at læse, skrive og regne. Og der er behov for, at der bygges videre på deres teknologiforståelse på ungdomsuddannelserne og på alle videregående uddannelser.

CIO Transformation Boardet anbefaler, at der især fokuserede på følgende, for at sikre, at fremtidens generationer opnår de rette kompetencer til de 21. århundrede:

 • Et it-fag i folkeskolen. Alle børn skal have adgang til fremtidens digitale kompetencer gennem introduktion af et it-fag i skole, der lærer børn at være kreative med og kritiske overfor teknologi.
 • Teknologiforståelse på alle uddannelser. Teknologiforståelse skal indgå på ungdomsuddannelserne og de relevante digitale kvalifikationer skal indgå i curriculum på alle videregående uddannelser, så de studerende lærer at skabe integration ml. fagligheden og digitaliseringen.
 • Digitale- og didaktiske skolestrategier. Alle skoler og uddannelsesinstitutioner skal have en digital strategi, der omhandler udvikling af kompetencer, infrastruktur, digitale læremidler, virtuelle og hybride læringsformater samt hvordan og i hvilke fag de med fordel kan anvendes
 • Brug af digitale værktøjer. Kvaliteten af undervisningen skal løftes gennem digitale læremidler, hybride formater og virtuelle formater, der f.eks. øger muligheden for at bringe eksterne eksperter i spil. Det er afgørende at de digitale værktøjer anvendes der hvor det giver didaktisk og pædagogisk mening.

Du kan læse de samlede anbefalinger her.

Fremtidens hybride arbejdsplads

Derudover talte man på mødet om de udfordringer, som en CIO står med i dag, hvor hele arbejdspladsen snart skal tilbage efter coronaen. Nogle medarbejdere der glæder sig, andre der ikke gør og en del skal have kickstartet energien efter sommerferien.

Og hvordan får man den hybride arbejdsplads til at fungere i virkeligheden og på sigt?

Det kommer CIO Transformation Boardet med nogle konkrete anbefalinger til inden sommerferien.

Om CIO Transformation Board

CIO’en står i dag med en ny og helt afgørende rolle, hvor man ikke blot har ansvaret for den fulde digitale transformationsrejse, men også har medansvaret for virksomhedens vækst, effektivisering, bæredygtighed, nye kundeoplevelser, mm.

Ledere der over de næste år kommer til at stå for nogle af dansk erhvervslivs største forretningstransformationer, og som bliver bannerførere for mange af de nye digitale forretningsmodeller, som vil se dagens lys lige om lidt.

Det er disse dygtige thought-leaders, som IT-Branchen nu samler i et CIO Transformation Board. Boardet er stiftet i juni 2021 og består lige nu af af Coop, GN, Rambøll, Lundbeck, ALK-Abelló, Tryg, NREP, Aller Media og Dansk Røde Kors.

Morten Holm Christiansen, CIO i Coop, er formand, og du kan læse mere om baggrunden for CIO Transformation Boardet her. Er du interesseret i at deltage, er du velkommen til at tage fat i Anne Sofie Josephsen.

ITWatch også skrevet om CIO Transformation Boardets anbefalinger “Her er It-branchens indspark til digitaliseringspartnerskabet“.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *