Politikerne sender sorteper videre

Politikernes nølen med at opdatere lovgivningen til at inkludere dele- og platformsøkonomien, kriminaliserer almindelige danskere.

Seneste eksempel er politiets aggressive fremfærd og efterfølgende retsopgør med danskere, der benytter platformstjenesten Uber til at tilbyde samkørsel. En trist udvikling, hvor borgerne sidder med Sorteper. På et område, hvor fremsynede politikere kunne tage stik hjem, der imødekommer populære tjenester, samtidig med at Danmark fremtidssikres.

”Mens politikerne sover i timen, kriminaliseres mennesker, der bruger deleøkonomiske tjenester. Det er uværdigt og bremser de services, der kan skabe vækst i samfundet. Det er trist, at det har større prioritet at beskytte forældede monopoler og lovgivning i stedet for at arbejde for at skaffe flere i arbejde, bedre service og større vækst,” siger Bjørn Borre, sekretariatschef i IT-Branchen.

Ser man f.eks. på den gældende taxalovgivning, så er der en række åbenlyse steder, der trænger til en opdatering, og hvor man kan give plads til dele- og platformsøkonomiske løsninger.

I den eksisterende lovgivning er der f.eks. en antalsbegrænsning på tilladelser, hvilket skaber monopol på markedet og hindrer, at nye chauffører får adgang til markedet. Tænk hvis der tilsvarende var begrænsning på, hvor mange håndværkere, der måtte være i et område, eller hvis tømreren fra Taastrup ikke måtte betjene kunder i Valby. Helt utænkeligt og til skade for konkurrencen ville alle råbe. Men opgøret mangler når det handler om taxaer.

Fjerner man adgangsbegrænsningen, øger man udbuddet og konkurrencen til glæde for forbrugerne og samfundet som helhed. Så hvorfor handler politikerne ikke på dette i forhold til taxabranchen?

I dag er reglerne, at det er den en enkelte kommune, der bestemmer, hvor mange tilladelser der skal være – og hvem der må få dem. Får man endelig en vognmandstilladelse, så ejer man den på livstid. Det vil sige, at en dygtig chauffør, der vil mere, ikke kan få en tilladelse, men må vente på, at en af de eksisterende vognmænd, giver sin tilladelse fra sig.

”Det bør være Transportministeriet, der styrer tilladelserne og ikke de enkelte kommuner, så det er lettere at få en landsdækkende tilladelse for en chauffør. Og så bør det være op til den enkelte chauffør, om de vil være ansat hos en vognmand, være selvstændige eller benytte en platformstjeneste,” udtaler Bjørn Borre.

I den eksisterende og forældede lovgivning stilles der krav til taxametre, sædefølere og videoovervågning, hvilket er overflødigt, hvis man benytter sig af eksisterende teknologi. I stedet for taxameteret kan man bruge GPS, og dermed kende prisen for turen på forhånd ligesom det bliver langt lettere at klage, hvis der køres alternative ruter, da alt er registreret.

Digital registrering af alle ture sikrer mod sort økonomi og skaber en større sikkerhed, da både chauffør og passager kender hinanden på forhånd, og kan læse anmeldelser af hinanden inden turen, hvilket øger trygheden.

Saml de nye tjenester op, som en sikker trumf der kan indgå i den vinderhånd, der hiver morgendagens bedre regulering hjem. Spil med kære politikere, fremfor blot at lade Sorteper gå videre til danskerne.