En generation af digitale flagskibe

I Danmark har vi en række succeshistorier inden for it, men generelt er vi ikke, som man f.eks. er i USA, lykkedes med at gøre it-virksomheder til de nye danske flagskibe.

Faktisk halter it-sektoren bagud i forhold til resten af erhvervslivet, når det gælder eksport og internationalisering. Mere end halvdelen af de danske it-virksomheder ser f.eks. kun i mindre grad eller slet ikke, at væksten skal komme fra udlandet.

”Når så stor en del af vores branche ikke ser andre lande som vækstpotentialer, er der grund til bekymring. Vi bliver nødt til at få flere virksomheder til at være Born Global fra start, hvis vi ikke skal gå glip af arbejdspladser og vækst. Vi skal genopfinde den danske eksportmodel og for alvor begynde at eksportere teknologiske løsninger,” siger Birgitte Hass, adm. direktør i IT-Branchen.

IT-Branchen satte derfor over 200 af branchens topledere stævne, og bad dem ikke bare om at formulere manifestet ”Danmark som digital samfundsmodel”, men også at komme med konkrete løsningsforslag til, hvordan vi kan skabe flere digitale flagskibe.

Et af forslagene var, at alle iværksætterordninger skulle indeholde et obligatorisk digitaliserings- og internationaliseringscheck, der sikrer en hurtig afklaring og fokusering hos de relevante virksomheder. Det skal sikre, at man får det nødvendige globale mindset ind fra start.

Et andet af forslagene fra de 200 topledere var, at prioriteringen af eksportmidlerne skulle fokuseres på koncepter, hvor succesfulde iværksætterfolk bidrager med konkret viden til at bære virksomhederne ud på specifikke markeder.

F.eks. kunne man lade sig inspirere af Lemonsqueeze, der er dygtige til at hjælpe virksomheder ind på det amerikanske marked.

Digitale flagskibe skal bruge kapital

Virksomheder med et globalt mindset har typisk brug for kapital, til at kunne skalere internationalt og tage de nødvendige markedsnicher på det helt rigtige tidspunkt. Faktisk har hver 5. it-virksomhed søgt efter kapital inden for de seneste tre år, men alt for mange ender med et nej i banken eller hos de professionelle investorer.

”Mange virksomheders globale succeser stoppes, fordi de ikke kan skaffe kapital til international vækst, og dermed går vi glip af ordrer og arbejdspladser i Danmark. Men sådan behøver det ikke at være. Hvis vi fik flere af danskernes opsparede penge i spil, kunne vi som samfund hjælpe de talentfulde danske virksomheder fremad – til glæde for både investorer og samfund,” udtaler Birgitte Hass.

IT-Branchen arbejder derfor på et oplæg til, hvordan flere danskeres pensionsopsparing kan komme i spil i digitale vækstvirksomheder. Oplægget skal naturligvis ses i sammenhæng med andre tiltag som f.eks. en folkelig investeringssparkonto.