Få tilskud til test og tilpasning af din prototype

Markedsmodningsfonden, der netop har givet 46 mio. kr. til 20 udvalgte projekter, har åbnet op for en ny ansøgningsrunde. Ring og hør om du kan komme i betragtning.

Du kan som virksomhed søge tilskud til at teste, om din prototype eller serviceydelse fungerer hos potentielle kunder og til evt. at tilpasse løsningen, så dens kommercielle muligheder styrkes.

Senest har Markedsmodningsfonden uddelt 46,4 mio. kr. til 20 udvalgte projekter, hvoraf de 13 var digitale projekter.

Hvem kan ansøge om tilskud?

For at kunne ansøge, skal man være en privat virksomhed med mindst to ansatte. Man kan søge enkeltvis eller i konsortier med andre virksomheder og/eller offentlige parter.

Din prototype/serviceydelse skal være succesfuldt testet i f.eks. et demonstrationsanlæg eller lignende, og der skal være indgået en aftale med minimum en testbruger i projektet.

Projektets samlede budget skal være mindst 3 mio. kr., og skal være afsluttet senest om 3 år.

Hvor meget kan du få i tilskud og til hvad?

Tilskuddets størrelse afhænger af virksomhedens størrelse og samarbejdskreds. Fonden dækker dog maksimalt 45 pct. af omkostningerne.

Der gives tilskud til udgifter, der er nødvendige for at gennemføre projektet, og som er afholdt inden for projektperioden, f.eks.:

  • Lønudgifter
  • Konsulentudgifter
  • Udgifter til afskrivningsværdi af instrumenter og udstyr, der er anskaffet i projektperioden

Ring og hør mere

Frem til 23. marts kan man ringe til Markedsmodningsfonden og få en såkaldt præscreening, der er en vurdering, om ens projekt er egnet til at komme i betragtning til midlerne.

Du kan læse mere om ansøgningsprocessen på Markedsmodningsfondens hjemmeside.

Leder du efter kapital eller netværk?

IT-Branchen har lavet en lille oversigt over, hvor og hvordan du kan søge finansiering til din virksomhed.

Derudover har vi et aktivt internationaliseringsnetværk for virksomheder, der er på markeder ud over det danske.