IT-Branchen mødte den nye cyberchef

IT-Branchen satte den nye chef for Center for Cybersikkerhed i stævne til en dialog om samarbejdet mellem centeret og de private sikkerhedsleverandører.

Thomas Flarup er ny chef for Center for Cybersikkerhed (CFCS). Han har efterhånden siddet på posten i fire måneder, og sidste torsdag deltog han i et møde med IT-Branchens Policy Board for Cybersikkerhed, hvor han bl.a. gav sit perspektiv på CFCS’ rolle og udvikling i det danske cyberlandskab. Der blev også lejlighed til en uformel drøftelse om snitflader og samarbejdsmuligheder med de private aktører. 

En ny fase

Thomas Flarup indledte mødet med at tage afstand fra et image af sig selv som en ny ”cybersherif” eller ”kaptajn ved roret”. Benævnelser som han ellers er blevet tituleret i nylige artikler i pressen. Thomas Flarup vil tværtimod understrege, at det er en holdsport og kræver teamwork, hvis vi skal lykkes med at sikre vores kritiske infrastruktur.

Herudover kom Thomas Flarup ind på, at CFCS er på vej ind i en ny fase. Efter at have været inde i en vækstperiode bevæger centeret sig ind på et stadie, hvor der vil være mere fokus på konsolidering og værdiskabelse.

CFCS skal arbejde på at lukke et gap i centrets ”brand perception”, så centrets omverden og interessenter får et mere retvisende billede af, hvad centret er og kan. Der skal i stedet fokuseres mere på at skabe værdi og mindre på at puste brandet op.

På vej mod styrket erhvervsrettet indsats og samarbejde

En analyse af CFCS’ erhvervsrettede indsats og forankring er lige på trapperne, men mangler stadig behandling i den politiske forligskreds bag Aftale om Styrket Cyberforsvar  fra 24. juni 2021. Analysen skal bl.a. se nærmere på, om CFCS’ organisering og kultur understøtter en tilstrækkelig videndeling og åbenhed, så de danske virksomheder kan hjælpes til at tackle aktuelle cybertrusler.

Thomas Flarup kom på mødet med policy boardet ikke nærmere ind på analysens konklusioner, men han præsenterede alligevel en række planlagte tiltag, der skal styrke centrets erhvervsrettede indsats.

Af tiltag blev bl.a. nævnt en styrket kommunikation, en øget rådgivningsindsats i form af nationale anbefalinger, en styrket varslingsindsats og mere fokus på en åben kultur og en åben profil.

Policy boardet bød også ind med flere forslag til en styrket erhvervsrettet indsats og et styrket samarbejde med de private leverandører. Der var bl.a. et ønske om, at man inden for den forsvarsindustrielle industri arbejder på hurtigere akkrediteringer og sikkerhedsgodkendelser af danske leverandører og produkter.

Der blev også opfordret til, at CFCS ser mod Storbritannien for at få inspiration til at skabe et mere åbent, militært og civilt center. Man kan eventuelt også se på muligheden for at udvide centres nuværende mandat, hvis det er det, der er til hinder for at skabe åbenhed og transparens og en mere bred, erhvervsrettet indsats.

Samarbejde med private rådgivere

Endelig var der også en drøftelse mellem Thomas Flarup og boardet af, hvordan man bringer de private rådgivere i tættere samspil med CFCS. Her foreslog boardet bl.a. en mere formel samarbejdsrelation, og at man kigger på muligheden for at udvikle en ”trusted introducing”-model, hvor CFCS kan henvise virksomheder til private sikkerhedsfirmaer.

IT-Branchen takker for den åbne og ærlige dialog med Thomas Flarup og CFCS og ser frem til et fortsat godt og konstruktivt samarbejde.           

Vil du vide mere om arbejdet og deltage i IT-Branchens Policy Board for Cybersikkerhed kan du kontakte Troels Johansen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *