IT-Branchen med i storstilet grønt forskningsprojekt

Et nyt, unikt dansk samarbejde vil sikre en langt mere intelligent og sikker digitalisering i alle hjørner af samfundet samt en væsentligt grønnere og mere energieffektiv brug af digitale løsninger.

IT-Branchen med i storstilet grønt forskningsprojekt

Internettet er et effektfuldt værktøj og en helt afgørende forudsætning for den grønne omstilling i almindelighed.

For hver gang vi udleder ét ton CO2 for at drive internettet, sparer samfundet i dag 1,5 tons CO2 andre steder. Denne faktor 1,5 har potentiale til at stige til en faktor 10 over de næste år, hvis vi fortsætter med de rigtige energieffektiviseringer.

Det vil et nyt dansk samarbejde, GreenCOM, bestående af 18 danske virksomheder, to universiteter, to teknologiske serviceinstitutter og to erhvervsorganisationer bl.a. være med til at sikre.

”Digitaliseringen er både nøglen til at bekæmpe klimaforandringerne og en udfordring, da energiforbruget står til at vokse eksponentielt, hvis ikke der udvikles nye og mere energieffektive kommunikationsteknologier,” udtaler Natasha Friis Saxberg, adm. direktør i IT-Branchen.

Ny dansk innovation kan sikre 10% besparelse af Danmarks energiforbrug

Samarbejdet forventes at resultere i 30 banebrydende danske teknologioverførsler til industrien, der vil sørge for en digital infrastruktur, der muliggør, at internetforbindelser kan transportere langt større mængder data langt hurtigere, langt billigere, langt sikrere og langt grønnere end i dag.

Når GreenCOMs teknologiske innovationsplatform søsættes, har den potentiale til op mod en 10 procent besparelse på hele Danmarks samlede elektricitetsforbrug.

Samtidig vil GreenCOM tage de første skridt mod en faktabaseret certificering af ICT-produkter igennem hele værdikæden. Målet er at det grønne skal kunne måles og vejes, så danske virksomheder kan opnå beviselige konkurrencefordele.

”Digitaliseringens rolle i den grønne omstilling er et centralt strategisk indsatsområde for IT-Branchen. Vi vil sikre, at vi er en del af løsningen på klimaudfordringen. Vi ser derfor frem til det brede GreenCOM samarbejde, der rækker på tværs af vidensinstitutioner og små og store virksomheder,” siger Ditte Haugaard Clausen, Lead Sustainability Officer hos KMD og forperson for IT-Branchens Policy Board for grøn omstilling.

Partnerne forventer også at skabe mere end 150 fuldtidsjobs 5 år efter GreenCOM afsluttes.

Fakta om GreenCOM

Projektet, Innovative solutions for next generation of Green COMmunications infrastructures (GreenCOM), er sat til at vare tre år, og har et samlet budget på 54 mio. kr., hvoraf 40 mio. kr. kommer fra Innovationsfonden.

Partnerne er: DTU, Aarhus Universitet, Accelink Denmark A/S, Atla.ai, Bifrost Communications ApS, Chocolate Cloud ApS, Comcores ApS, Danish Optical Fiber Innovation, Develco Products A/S, KMD A/S, NKT Photonics A/S, OFS Fitel Denmark ApS, Rejoose ApS, Sky-Watch A/S, Space Inventor ApS, Sparrow Quantum ApS, SPIO Systems ApS, STACK Infrastructure, TimeLens ApS, Zeuxion ApS , Alexandra Instituttet, FORCE Technology, DI Digital og IT-Branchen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *