De grønne ambitioner trænger til et skub

Branchen står klar med digitale teknologier, der kan reducere vores klimaaftryk. Samtidig vil de danske virksomheder gerne efterkomme grønne krav, men de politiske ambitioner og den offentlige regulering halter efter.

De grønne ambitioner trænger til et skub

Det var en af konklusionerne, da IT-Branchen havde inviteret til politisk rundbordssamtale med klima-, energi- og forsyningsordfører og tidl. minister fra Radikale Venstre, Rasmus Helveg Petersen, og en række medlemsvirksomheder.

I dialogen stillede virksomhederne bl.a. skarpt på data og de digitale teknologiers rolle i den grønne omstilling samt offentlige indkøb som katalysator for grønne løsninger og innovation.

Radikale Venstre vil etablere nyt offentlig-privat klimapartnerskab

På mødet præsenterede Rasmus Helveg Petersen det netop offentliggjorte klimaudspil ”110% grønt Danmark”. Her spiller ny teknologi og digitalisering en vigtig rolle ift. at nå klimamålene sammen med bl.a. en stor satsning på rejsning af ny skov.

Et af hovedmålene i de Radikale Venstres udspil er, at kommunerne skal engageres mere og forpligtes ift. den grønne omstilling. F.eks. foreslår partiet at etablere et nyt offentlig-privat klimapartnerskab med deltagelse af kommunerne.

Men vi skal se yderligere politisk handling ift. en national handlingsplan for smart community, der også inkluderer kommunerne, bedre adgang til forsyningsdata og flere grønne offentlige indkøb, hvis vi skal accelerere den grønne omstilling.

Mange grønne, politiske input fra medlemsvirksomhederne

Der er ingen tvivl om, at it-branchens teknologier og løsninger i høj grad kan bidrage til at reducere udledningen af CO2 i det offentlige og i andre sektorer som f.eks. energi, fremstilling, landbrug, byggeri, service og transport.

Her bør det offentlige gå forrest i ambitionen om et grønnere Danmark.

Derfor foreslog en medlemsvirksomhed til rundbordssamtalen, at der laves en opgørelse over offentlige datas klimaaftryk mhp. at beregne potentialet i at opbevare dem på en mere bæredygtig måde via grønne cloudløsninger og datacentre.

Her kunne Danmark gå forrest og udvikle egne standarder for at gøre offentlige data og forsyningsdata tilgængelig ved at udvikle intelligente løsninger, der reducerer vores CO2-udledning og samtidig har eksportpotentiale. Et andet centralt punkt er, at vi har brug for at sikre at grid-infrastrukturen er udbygget, så den grønne strøm er tilgængelig i hele landet.

Vi bliver grønnere, men går det hurtigt nok?

En overordnet pointe fra mødet var, at it-branchen i udpræget grad har fået øjnene op for vigtigheden og nødvendigheden af at integrere bæredygtighed i deres forretning og i udviklingen af nye digitale løsninger og services.

Men hvis vi for alvor skal skabe grøn vækst og udvikling i Danmark, så kræver det, at vi bruger den offentlige efterspørgsel og det offentliges indkøb som en aktiv forandringsmotor.

Det kan vi bl.a. gøre ved at indføre nogle bindende mål for offentlige indkøb af grønne og mere klimavenlige løsninger på tværs af stat, regioner og kommuner.

Til sammenligning vægter bæredygtighed allerede 25% som vurderingskriterium, når det offentlige i Sverige køber ind. Her er vi bagefter på den grønne dagsorden i Danmark.

Rasmus Helveg Petersen var enig med IT-Branchens medlemmer i, at reguleringen på dette område bør være mere på forkant og være en større drivkraft for den ønskede grønne udvikling.

Men han erkendte samtidig, at større ændringer i den offentlige indkøbspolitisk ofte vil møde systemisk modstand og kræve politiske slagsmål, og at reguleringen på området derfor kan virke en smule fodslæbende.

De næste politiske slagsmål om klimadagsordenen vil finde sted ifm. dette års finanslovsforhandlinger, hvor de Radikale forventer at få dele af deres klimaudspil igennem.

Som Rasmus Helveg Petersen sluttede mødet af med at konstatere: ”Det kommer til at ende godt. Spørgsmålet er, om det kommer til at ende godt hurtigt nok.”

Hvis du vil vide mere

Hvis du er interesseret i den grønne agenda, så er du altid velkommen til at deltage i IT-Branchens Bæredygtighedsudvalg eller at kontakte chefkonsulent Troels Johansen, tjoh@itb.dk/93849383.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *