Sikring af fremtidens kompetencer

Vi er på en hastig rejse ind i det digitale samfund, og mangel på arbejdskraft med digitale kompetencer er den primære barriere for vækst både i Danmark og i it-branchen.

Der er brug for, at alle børn og unge bliver klædt på til den digitale tidsalder, og at langt flere får interesse for at være kreative og skabende med it. Og der er i høj grad brug for et bedre match mellem it-uddannelsernes kandidatproduktion og branchens behov.

Udfordring
Allerede i dag er det for hele arbejdsmarkedet en daglig kamp at skaffe medarbejdere med IT-kompetencer. En undersøgelse blandt vores medlemmer har vist, at i 2016 har knap hver 3. it-virksomhed måttet opgive at besætte stillinger, hvilket betyder at relevante opgaver ikke kan løses.

Og behovet er kun stigende. Regeringens kortlægning ”Virksomhedernes behov for digitale kompetencer” maj 2016 viser at det danske arbejdsmarked i 2030 vil mangle 19.000 it-specialister, heraf 13.000 højtuddannede it-specialister.

Digitale skaberkompetencer vil være det 21. århundredes måde at skabe og udtrykke sig på, og vi skal ikke kun være en nation af superbrugere – vi skal kunne forme og påvirke fremtidens samfund!

Derfor skal vi nu have et nyt kreativt IT-fag på skemaet i Folkeskolen. Og vi skal hurtigt udvide kapaciteten på de relevante uddannelsesinstitutioner, således at vi undgår, at mange kvalificerede unge får nej til at påbegynde relevante og efterspurgte IT-uddannelser. Endelig skal vi sikre, at vi kan tiltrække og fastholde udenlandsk arbejdskraft inden for IT-sektoren.


Indsats i 2018

  • Massiv indsats i regi af Coding Class for at understøtte et nyt skabende it-fag i folkeskolen. Dialog med bred kreds af interessenter og parter.
  • Fokus på relevante it-kompetencer i al undervisning/uddannelse. It-kompetencer skal udvikles i folkeskolen, ungdomsuddannelser og videregående uddannelser, herunder også udbredelse af digitale hjælpemidler. 
  • Øge kapaciteten på efterspurgte videregående it-uddannelser samt skabe bedre match mellem uddannelser og behov i branchen.
  • Sikre adgang til kompetencer, herunder udenlandsk arbejdskraft, afsøgning af behov for fælles trainee-forløb, vejledning vedr. nye ansættelsesforhold etc.