Selvom ansøgningstallet skyder i vejret, sakker kvinderne bagud 

Glæde over rekordhøjt ansøgerantal til it-uddannelserne dæmpes af mangel på studiepladser og færre kvinder.

Mens dette års ansøgningstal for kvote 2-ansøgninger viser en generel stigning på 4%, stiger ansøgningerne til it-uddannelser på hele 10% sammenlignet med sidste år.

”Den markante stigning i ansøgninger til it-uddannelser er en dejlig og positiv bekræftelse på, at unge mennesker ser potentialet i at engagere sig i at bruge teknologien til at løse store samfundsudfordringer, som bl.a. den grønne omstilling, understøttelse af sundhedsvæsenet og bekæmpelse af cybertrusler,” udtaler Mette Lundberg, direktør for politik og kommunikation i IT-Branchen. 

I år har i alt 54.279 ansøgere søgt om optagelse på en videregående uddannelse, hvoraf 5.187 er søgt ind på en it-uddannelse.

Udfordringer med begrænsede pladser 

Men det er langt fra sikkert, at det øgede antal ansøgere også vil udmønte sig i et øget antal studerende. Sidste år oplevede 1.732 kvalificerede ansøgere at blive afvist på grund af pladsmangel på it-uddannelserne. 

Det står i skarp kontrast til, at 46,8% af danske virksomheder helt måtte opgive at besætte ledige it-stillinger, da der ikke var ansøgere til dem.

Mette Lundberg Direktør for politik og kommunikation

”Vi står over for et paradoks, hvor en tårnhøj interesse for it-uddannelser og et kritisk behov for it-kompetencer fra erhvervslivet kolliderer frontalt med et uddannelsessystem, der ikke har mulighed for at oprette nye studiepladser,” siger Mette Lundberg.

For på samme tid peger 71,4% af alle it-virksomheder på manglen af de rette it-kompetencer, som den største hindring for vækst.

“Politikerne skal afsætte penge til flere studiepladser der hvor der er ansøgere nok, så unge får muligheden for at forfølge en karriere, det danske erhvervsliv så hårdt higer efter,” fortæller Mette Lundberg.  

Faldende andel af kvinder på it-uddannelser er et tilbageslag 

Andelen af kvindelige ansøgere til it-uddannelser er efter flere års fremgang faldet i 2024. I 2023 var andelen 31,9%, mens den i 2024 er faldet til 29,8%.  

Dette sker på trods af, at de man de seneste år har set en intensiveret indsats fra it-uddannelsernes side for at tiltrække flere studerende.  

Blandt disse bestræbelser er IT-Universitetet (ITU) et godt eksempel, som i år kan rapportere om en stigning på 19% i antallet af ansøgere gennem kvote 2 og som i høj grad er lykkedes med at øge diversiteten.  

”Den faldende andel af kvinder, som søger ind på it-uddannelser, er et klart alarmsignal. Indsatsen for at øge interessen for it-uddannelser bærer frugt, men vi har stadig en kæmpe udfordring med at forbedre især kønsdiversiteten blandt de studerende,” fortæller Mette Lundberg.

ITWatch skriver “Kvote 2-ansøgninger til it-uddannelser når rekordhøjt niveau.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *