Ny kortlægning afslører store forskelle på it-uddannelserne

Selvom over 1.000 kvalificerede ansøgere sidste år fik afslag på at komme ind på deres it-drømmestudie, viser ny kortlægning, at der er store forskelle på uddannelserne.

Vil udflytningsplanen koste it-studiepladser?

En ny kortlægning, Uddannelsesvalg på STEM og IT-området, fra tænketanken DEA og IT-Universitetet i København viser, at der er stor forskel på it-uddannelsernes popularitet hos både de studerende og i erhvervslivet.

Generelt er it-uddannelserne attraktive og alt for ofte må de sige nej til nye studerende, da der ikke er pladser nok til dem.

På 48,9% af de rene it-uddannelser kom der flere ansøgere, end der var studiepladser, og man måtte derfor sige nej til ellers kvalificerede ansøgere. På de såkaldte kombinationsuddannelser, hvor man blander it med f.eks. humaniora eller samfundsvidenskab, måtte man på hele 78,4% af uddannelserne sige nej til ansøgere pga. pladsmangel.

I alt afviste uddannelserne 1.068 kvalificerede ansøgere sidste år, hvilket er et alt for højt tal, hvis man spørger IT-Branchen.

”Kvalificerede unge strømmer til de attraktive it-uddannelser, men får et nej, fordi der ikke er studiepladser nok. Samtidig oplever vi et erhvervsliv, der skriger efter netop unge fra it-uddannelserne. Det er helt skørt, at man fra politisk hold ikke sætter flere penge af til at skrue op der, hvor der både er stor søgning og efterspørgsel i arbejdsmarkedet,” udtaler Mette Lundberg, direktør for politik og kommunikation i IT-Branchen.

Alene i it-branchen mangler der lige nu omkring 4.600 it-folk, og generelt fortæller 89,9% af de danske virksomheder, at de står og mangler it-eksperter.

Stor forskel mellem uddannelserne

Mens mange unge afvises viser kortlægningen at der er et højt antal ledige pladser på andre it-uddannelser.

Går man således i dybden bag tallene i kortlægningen, viser der sig et mere komplekst billede af it-uddannelserne – både i forhold til ansøgere og beskæftigelse. Nogle uddannelser har en ledighed på nærmest nul, mens andre har en betydelig højere ledighed, ligesom der er stor forskel mellem landsdelene.

Generelt er der stor efterspørgsel efter kombinationsuddannelserne og de helt rene it-uddannelser som f.eks. datalogi, mens flere erhvervsakademiuddannelser har højere ledighed.

Dog dækker tallene også over store regionale forskelle. På datamatikeruddannelsen i Odense og Herning en dimittendledighed f.eks. på 3%, mens samme uddannelse i Grenaa har en dimittendledighed på 14%.

”Vi skal have bredt spektre af it-uddannelser og et godt udbud i hele landet. Analysen viser tydeligt, at vi ikke kan slå alle it-uddannelser over én kam, men i højere grad må tage højde for forskelle i ansøgere og beskæftigelse,” udtaler Mette Lundberg.

IT-Branchen mener derfor, at man bliver nødt til at skabe et bedre match mellem ansøgere, uddannelser og arbejdsmarkedets behov og erkende, at der er regionale forskelle.

”Mens nogle af uddannelserne går som varmt brød, og har en ledighed på næsten 0, så er der andre, hvor arbejdsløsheden hos nyuddannede er alt for høj. Vi skal skrue op på de uddannelser og lokaliteter, hvor der er både ansøgere og jobs. Dvs. især på de rene it-uddannelser og nogle af kombinationsuddannelserne – og ikke mindst i København hvor efterspørgslen er høj;” slutter Mette Lundberg.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *