Mangel på kompetencer stopper udvikling og innovation

I Danmark har 42 % af virksomhederne svært ved at besætte it-specialiststillinger. En mangel der i 2015 tvang hver tredje it-virksomhed til helt at opgive at besætte it-stillinger.

Det er innovative virksomheder, som både kan og skal sikre Danmarks digitale vækst og arbejdspladser. Men vi halter enormt bagud, når det handler om at uddanne de rette kompetenceprofiler, der kan udføre arbejdet.

Danmark bremses i vækst og innovation
It-virksomhederne skriger igen og igen efter it-specialister. Seneste medlemsundersøgelse fra IT-Branchen viser f.eks., at næsten halvdelen af it-virksomhederne ser manglen på de rette it-kompetencer som den største barriere for at øge væksten.

Når manglen på it-kompetencer gør det så svært for virksomhederne at hyre de kompetente medarbejdere, de skal bruge, betyder det også, at videreudvikling af projekter og innovative løsninger bliver sat i bero. Og det går ud over Danmarks it-konkurrenceevne og vækst.

Vi uddanner flere it-folk – men lang fra nok
Danmark er i en langsom omvæltning i forsøget på at uddanne flere it-specialister. Fra 2010-2013 er det lykkedes at uddanne 39 % flere it-specialister. Dermed er Danmark på rette vej, men vi placerer os blot i midterfeltet i EU med lande som Grækenland og Estland foran os, viser en kilde fra Eurostat.

Der mangler allerede 3.000 it-specialister i Danmark og inden 2020 forventer Konsulentvirksomheden Damvad, at dette tal er fordoblet – på trods af det større optag på uddannelserne.

Der skal satses på it-specialistkompetencer
Der er altså brug for, at flere unge får interesse for it, og tilvælger dette som en karrierevej.

Denne indsats skal starte allerede i folkeskolen. Derfor skal vi skabe en styrket faglighed omkring det at være kreativt skabende med it allerede i her, og det nye faste it-fag i gymnasiet bør gøres obligatorisk.

Samtidig er der brug for en målrettet indsats for at tilpasse it-uddannelserne til arbejdsmarkedets behov. It-uddannelser, der producerer efterspurgte kandidater, skal sikres tilstrækkelige ressourcer til at øge optaget samtidigt med, at kvaliteten fastholdes og frafaldet på studierne reduceres.

Det er noget af det, ITB vil arbejde på i 2016.