Kvalificerede it-parate unge afvises

IT-uddannelserne i Danmark må igen i år afvise mange kvalificerede ansøgere. Det er en skændsel og kræver øget politisk prioritering, mener IT-Branchen.

Trods regeringens store ambitioner på området er optagede på it-uddannelserne i år blot steget med 1%.

Det skal ses i lyset af, at manglen på it-uddannede længe har været et problem, der er til at føle på for de danske it-virksomheder.

Derfor vækker det også stor beklagelse hos IT-Branchen, at uddannelserne igen i år må afvise kvalificerede ansøgere til it-uddannelserne – blot fordi der ikke er råd til at oprette nok pladser.

”Der er en voldsom efterspørgsel på de mere teknisk tunge profiler, så det er positivt, at optagelsestallene viser, at det netop er de uddannelser, der vokser. Vi havde dog bestemt håbet på en større samlet fremgang for it-uddannelser,” udtaler Birgitte Hass, adm. direktør i IT-Branchen.

Ifølge IT-Branchens årlige medlemsundersøgelse, IT-Barometret, har hver 3. it-virksomhed helt måttet opgive at besætte it-stillinger, og ifølge tal fra regeringen vil vi allerede i 2030 komme til mangle op mod 19.000 it-specialister.

”Vi står midt i en voksende digital omstilling af vores samfund, og vi har et arbejdsmarked, der skriger efter unge med it-kompetencer. Derfor er det en skændsel, at uddannelsesstederne må afvise engagerede ansøgere, der ønsker en fremtid indenfor it,” siger Birgitte Hass.

Gode intentioner er langt fra nok

For at imødekomme manglen på bl.a. it-folk lancerede regeringen i foråret Teknologipagten, der har til formål at øge optagede på STEM-uddannelserne med 20% over de næste 10 år. Ser man på årets optag, er der dog langt til at indfri regeringens ambitioner.

”Der er masser af god vilje og energi bag Teknologipagten, som vi varmt støtter. Men gode hensigter gør det ikke alene. Der er brug for politikere, der er deres samfundsansvar bevidst og som tør handle,” udtaler Birgitte Hass.

Enkelte uddannelsessteder har ekstraordinært formået at finde økonomi til at øge antallet af uddannelsespladser. Eksempelvis har det nye fag på DTU ”Kunstig Intelligens og Data”, som netop udspringer af den nyeste teknologiske udvikling, oprindeligt måttet afvise rigtig mange ansøgere til stor frustration for de uddannelsesansvarlige.

Men efter ansøgningsfristens udløb er det ifølge Ingeniøren lykkedes for de ansvarlige at finde ressourcer til at øge optaget, hvilket har ført til yderligere 15 pladser på studieretningen.

”Årets optagelsestal viser, at de unge står i kø for at komme ind på studierne. Men der er brug for en konkret økonomisk håndsrækning til universiteterne, så de kan skrue op for optaget på de efterspurgte uddannelser. For manglen på it-folk udgør en brændende platform for den fortsatte digitalisering af samfundet og dermed for vækst og velfærd i Danmark,” afslutter Birgitte Hass.