IT-Branchen efterlyser flere mænd

Med et flot fremmøde på omkring 175 mennesker var der lagt et godt fundament for diskussioner og debatter om diversitet og inklusion i it-branchen. Men hvor var alle mændene henne?

IT-Branchen efterlyser flere mænd

Tallene taler ellers deres klare sprog. Diversitet er godt for både indtjeningen og innovationen.

Virksomheder med større diversitet på kontorerne har 35 pct. større sandsynlighed for at have en bedre bundlinje. Teams, der inkluderer forskellige typer køn og fagligheder, træffer bedre forretningsbeslutninger 87 pct. af gangene, ligesom deres forretningsresultater er 60 pct. bedre end gennemsnittet.

Samtidig går nye generationer målbevidst efter arbejdspladser med diversitet og inklusion – simpelthen fordi det er bedre arbejdspladser.

Det kan derfor undre, at it-branchen stort set ikke har flyttet sig på dette område de sidste 10-15 år. F.eks. er kun hver 4. ansatte i dag kvinde, og langt færre kvinder har en lederstilling i branchen.

Der er ikke sket nok mht. diversitet

Meget er sket siden danske kvinder fik stemmeret i 1915 og frem til dagens globaliserede og teknologiske samfund. Men diversiteten halter stadig bagud i branchen.

Derfor havde IT-Branchen, Dansk Erhverv og Women in Tech inviteret til Kvindernes Internationale Techdag med debat og hands-on anbefalinger til, hvordan vi kommer videre med en mere lige repræsentation i branchen.

Man kunne bl.a. høre uddannelses- og forskningsminister, Ane Halsboe-Jørgensen, opfordre til at bryde vanen – at turde mere – bl.a. når det kommer til uddannelsesvalg.

Hun kom i den forbindelse med et eksempel fra McDonald’s, som stadig udleverer My Little Pony med en kam i deres Happy Meals til piger og Transformers til drengene.

Blot ét eksempel på hvordan kønsstereotypiske forestillinger om piger og drenge lever i bedste velgående. Og ikke just understøtter pigers lyst til at arbejde med it og teknologi.

Gode rollemodeller, men mændene mangler

På dagen var der mange gode eksempler fra bl.a. Microsoft, TDC og Abakion, som alle tager et samfundsansvar, når de involverer sig undervisningen i skolen med initiativer som Girl’s Day in Science og Coding Class.

Men der var én stor mangel på konferencen: Mænd.

”Dagsordenen om diversitet i tech-branchen er for vigtigt til, at kvinder skal være repræsentant for de gaps, vi oplever Og det hjælper slet ikke, at det primært er kvinder, der taler til kvinder om problemet. Vi skal brede dagsorden ud til majoriteten – dvs. mændene – for de skal være en del af løsningen, hvis vi reelt skal ændre noget,” siger Natasha Friis Saxberg, adm. direktør i IT-Branchen.

Diskussionen handler nemlig ikke blot om køn, men i langt højere grad om at få de kompetencer i spil, som “kvindelighed” dækker over.

For uanset køn er det en ledelsesmæssig værdi at kunne vise empati, lytte og øge samarbejdet i virksomheden. Men når vi oversætter diversitet, til et kønsspørgsmål, udelukker vi mændene i samtalen og i løsningen.

Der er lige så mange mænd, der mestrer de menneskelige og sociale kompetencer, der forventes af moderne ledere, og som er nødvendige for udvikling af teknologi, hvor begge hjernehalvdele kommer i spil, og den stereotype alfahan erstattes af holistiske kompetencer.

”Vi skal sørge for at sætte nogle ledelsesmæssige krav til inklusion og diversitet i den enkelte virksomhed, så vi går fra en “fit in” kultur, til at forskellighed ses som en styrke af teamet. Noget vi skal kærre om og bevare frem for at udrydde det med menneskets naturlige trang til konformitet. Hvis vi skal ændre noget, skal vi også have de mandlige ledere med,” udtaler Natasha Friis Saxberg.

Så kære mænd, kom ud af busken næste gang der inviteres til debat om køn og diversitet i it-branchen. I er også en del af kampen og løsningen!