Digitale kompetencer gennem efter- og videreuddannelse

Hvordan skaber vi de bedste rammer for, at virksomhederne får adgang til de rette digitale kompetencer gennem efter- og videreuddannelse? Det kan du finde ud af på videnskonferencen 28. nov.

Digitale kompetencer gennem efter- og videreuddannelse

Samfundets digitalisering og nye teknologier ændrer med hastige skridt produkter, services, forretningsmodeller, organisationer og selve måden, vi arbejder på.

For at kunne følge med og høste gevinsterne ved den teknologiske udvikling kræver det ofte helt nye kompetencer.

På videnskonferencen stiller man bl.a. skarpt på, hvordan vi kan gentænke måden, vi opkvalificerer, efter- og videreuddanner på.

Hvis du arbejder med erhvervsudvikling, SMV’er, innovation eller efter- og videreuddannelse, så er denne konference et oplagt sted at være. Du vil blive klogere på efteruddannelse ift. digitalisering, og der bliver mulighed for at netværke med relevante fagpersoner inden for dit område.

Du kan tilmelde dig her.