Forældre vil have mere online undervisning efter coronakrisen

Spørger man de danske forældre, ønsker 53% af dem, at der i højere grad skal gives adgang til online undervisning i folkeskolen. Det viser ny undersøgelse foretaget af Analyse Danmark på vegne af IT-Branchen og Clio.

Forældre vil have mere online undervisning efter coronakrisen

”Selvom vi ofte kan læse om forældre, der er trætte af nødundervisningen og bare gerne vil have deres børn tilbage i folkeskolen, så har flertallet altså haft så positive oplevelser med den digitale undervisning, at de gerne vil have mere af det i fremtiden,” siger Mette Lundberg, direktør for politik og kommunikation i IT-Branchen.

Der er ingen tvivl om, at 2020 bød på nye og uforudsete udfordringer, hvor onlineklasser blev en del af den nye hverdag, og hvor både lærere og elever skulle vænne sig til en ny undervisningsform.

Men selv med så store omvæltninger føler 67% af forældrene, at deres barns skole har håndteret onlineundervisningen Godt/Meget godt. Kun 9 % er af den modsatte opfattelse og svarer Dårligt/Meget dårligt i undersøgelsen.

Hver 3. elev trives med online undervisning

Forældrenes oplevelse passer meget godt med den feedback, som eleverne selv er kommet med.

I den seneste elevrapport fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) kan man f.eks. læse, at 21% af eleverne føler, at de har lært mere under nedlukningen, mens 33% af børnene fortæller, at de har været mere motiverede under COVID-19.

”Mange elever trivedes og er vokset både fagligt og personligt, fordi der var mere ro, og de havde mulighed for at planlægge skolearbejdet selv. Så det er vigtigt, at skolerne benytter lejligheden til at evaluere på erfaringerne og tage de positive læringer med til efter coronaen,” udtaler Jesper Eiby Christoffersen, adm. direktør i Clio.

Der er da også allerede forældre, der har stillet et decideret borgerforslag om at bevare den digitale hjemmeskole som et frivilligt alternativ, netop fordi deres børn har oplevet online undervisningen som en velsignelse.

Lærerne er dygtige, men skal også efteruddannes

En stor årsag til succesen med online undervisningen er, at lærerne har været dygtige til at undervise på en ny måde og med brug af nye digitale læringsformer.

56% af forældrene oplever da også, at nedlukningen i høj grad har resulteret i nye undervisningsmetoder og tilgange. Ligeledes er der en udbredt oplevelse af, at brugen af digitale læremidler er steget i perioden.

Selvom forældrene har været tilfredse med onlineundervisningen svarer 69% dog stadig, at efteruddannelse og forbedret digitale evner hos lærerne er afgørende for deres barns læring.

”Der er ingen tvivl om, at lærerne i høj grad har været hverdagens helte under coronaen. Men selv helte har en gang i mellem brug for en digital opgradering, og derfor er det vigtigt, at der fremadrettet bliver sat ressourcer af til at opkvalificere lærerne på deres digitale kompetencer,” fortæller Mette Lundberg.

Dette er forældrene også enige i. Hele 79% mener, at digitale kompetencer er vigtige for deres barn i forhold til fremtidig arbejde og uddannelse.

IT-Branchen vil derfor senere på året sammen med EdTech Denmark invitere folkeskolens aktører som Danmarks Lærerforening, Skolelederforeningen, Danske Skoleelever, Skole og forældre, KL, STUK og UVM til dialog om, hvordan vi bedst bruger digitaliseringen i folkeskolen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *