Danmark mangler it-sikkerhedsfolk

Med 5.000 jobopslag er efterspørgslen på it-sikkerhedsfolk i Danmark tredoblet på blot 10 år. Desværre er antallet af personer med sikkerhedskompetencer ikke fulgt med. Det udgør en alvorlig sikkerhedsrisiko i både det offentlige og i erhvervslivet.

Danmark mangler it-sikkerhedsfolk

Mens antallet af ransomware-angreb, CEO fraud og hacking stiger ganske markant i disse år, må både det offentlige og virksomhederne se langt efter de folk, der kan hjælpe dem med at beskytte borgernes og virksomhedernes data.

Det viser en ny rapport, Arbejdsmarkedet for informationssikkerhedskompetencer i Danmark, som Erhvervsstyrelsen netop har offentliggjort.

Godt 20% af de organisationer, der har forsøgt at rekruttere it-sikkerhedsfolk, har enten ikke kunnet ansætte eller har måttet ansætte en profil, som ikke havde alle af de ønskede kompetencer.

”Behovet for it-sikkerhed er stigende i takt med hele digitaliseringen af vores samfund, så det er et stort problem for Danmark, at vi ikke har adgang til de rette kompetencer, der kan hjælpe med at beskytte mod de mere og mere avancerede cyberangreb fra it-kriminelle,” siger Birgitte Hass, adm. direktør i IT-Branchen.

Der skal udklækkes flere it-sikkerhedseksperter

Rapporten anbefaler, at man bliver bedre til at videreuddanne de eksisterende medarbejdere, at man bliver bedre til at tilpasse uddannelserne til erhvervslivets behov, og at man gør flere børn og unge interesserede i STEM-uddannelser, så fødekanalen bliver større på sigt.

De anbefalinger er IT-Branchen enig i.

”På den korte bane handler det om at opkvalificere medarbejderne, så de kan varetage sikkerheden og beskytte både de offentlige institutioner og virksomhederne mod cyberangreb,” udtaler Birgitte Hass og fortsætter, ”På længere sigt handler det om, at vi får flere unge til at interessere for teknologi og it, så vi får en fremtidig arbejdsstyrke, der i langt højere grad er gearet til den digitale virkelighed.”

Dog vurderer IT-Branchen, at rapportens anbefalinger på særligt den lange bane virker noget tynde. Her er rapportens primære anbefaling blot at evaluere igangsatte tiltag.

Og det er ikke nok med en evaluering, hvis man vil flytte noget. Specielt fordi mange af udfordringerne allerede er kendte og kan løses.

“Vi kan kun sikre de nødvendige it-sikkerhedskompetencer ved at uddanne markant flere. De unge vil det gerne, men når man f.eks. sidste år måtte sige nej til 1.400 kvalificerede unge, fordi der ikke var penge nok til at undervise dem, så har vi en prioriteringsmæssig udfordring, som der skal handles på,” slutter Birgitte Hass.