40.000 får regning for ikke at ansætte nok elever og lærlinge

41.639 virksomheder opfyldte ikke deres mål for praktikpladser i 2018, og har derfor fået en regning fra AUB. Sådan undgår du, at det sker for din virksomhed.

40.000 får regning for ikke at ansætte nok elever og lærlinge.

8.500 unge står og mangler en læreplads. Derfor har den tidligere regering og arbejdsmarkedets parter indgået en aftale om et nyt Praktikplads-AUB, som skal bidrage til, at virksomhederne tager flere elever og lærlinge ind.

I aftalen har man indført et måltal for, hvor mange elever man som virksomhed skal ansætte for at undgå en ekstraregning. Overholder man ikke det mål, skal man betale et beløb, der går til de virksomheder, der fik ansat nok elever.

Skal du ansætte elever og lærlinge?

Virksomheder der ansætter faglærte skal med aftalen betale, hvis de ikke bidrager nok til at uddanne faglærte. Alle virksomheder, der året forinden har indberettet ATP-bidrag for mere end én erhvervsuddannet medarbejder er omfattet af den nye ordning.

Med en erhvervsuddannet medarbejder menes der en medarbejder, der har en erhvervsuddannelse som højst fuldførte uddannelse. Også selv om vedkommende ikke pt. er beskæftiget inden for sit fagområde.

Man behøver ikke indsende nogen oplysninger om sin elev og lærlingesituation. Praktikplads-AUB får automatisk de nødvendige oplysninger fra centrale registre.

Elever og lærlinge it it-branchen

Mange tele- og it-virksomheder vil som noget naturligt have elever og lærlinge. F.eks. i forhold til data- og kommunikationsuddannelsen, hvor der i dag er mangel på praktikpladser, men høj beskæftigelse for de færdiguddannede.

IT-Branchen og Dansk Erhverv støtter derfor også ambitionen om, at der skal åbnes op for flere elevpladser i virksomhederne.

”Der kan være mange indgange til it-branchen, og ikke mindst med den store mangel på it-professionelle, som vi ser lige nu, bør virksomhederne se til, at de tager elever og lærlinge ind,” siger Birgitte Hass, adm. direktør i IT-Branchen.

Sådan får du en elev

Hvis man ikke ved, hvor man skal starte, har Undervisningsministeriet udarbejdet nogle gode guides til, hvordan man kommer i gang.

Hvis I er i tvivl, om I er godkendt som praktiksted, kan I kontakte jeres lokale erhvervsskole. Sammen med erhvervsskolen kan I finde ud af, hvilke uddannelser I kan tage elever fra.

Derudover kan I som medlem af IT-Branchen altid tage fat i vores hotline på 33 74 64 00 eller skrive til hotline@danskerhverv.dk.

Du kan også læse mere på Dansk Erhvervs hjemmeside eller besøge Praktikplads-AUB, hvor der ligger en lang række guides og svar vedr. elever og lærlinge.