Workshop om bias-bevidst ledelse

IT-branchen kæmper med at få nok arbejdskraft, og én af vejene til at tiltrække flere medarbejdere er gennem mere diversitet og inklusion.

Dato & tidspunkt

Lokation

Børsen, Slotsholmsgade, 1217 København K

Kategori

Bias ligger dybt forankret i os alle, og mange taler om unconcious bias. Men hvad er bias egentlig? Bias er systematiske fejl i vores tankemønstre, der danner grundlag for fordomme og skæve bedømmelser. De kommer eksempelvis til udtryk som stereotype opfattelser om fx køn, alder, etnicitet og seksuel orientering. Så hvad kan du gøre for at blokere disse bias, når du som leder skal træffe gode beslutninger?

Torsdag 1. september 2022, 09:00–11:00,
Børsen, Slotsholmsgade, 1217 København K


Vi har inviteret Christina Lundsgaard Ottsen, forfatter og ledelseskonsulent til at sætte bias på vores alles lystavle gennem en hands-on workshop. Christina er uddannet kognitiv psykolog og har en ph.d. i tværkulturel diversitet, hvor hun gennem forskning i hukommelse har opnået indgående viden om psykologiske mekanismer bag bias. Christina er ansat i Mannaz og underviser også i ledelse på Copenhagen Business School. Der vil på workshoppen være tid til at debattere de tematikker og dilemmaer, Christina bringer til bordet.

Hvad får du med?

På denne workshop får du konkrete værktøjer og ny viden, som du kan bruge i din virksomhed:

  • Hvordan skaber du rum til mangfoldighed og høster gevinsten af, at vi alle ved og ser verden forskelligt?
  • Hvordan håndterer du uenigheder, så de skaber bedre løsninger – og ikke bare dårlig stemning?
  • Hvordan udviser du mod i forhold til at adressere og håndtere fordomme?
  • Hvad kan du selv gøre anderledes fremover?

Målgruppe

Ledere i større og mindre virksomheder

Praktisk

Det er begrænsede antal pladser og det er kun muligt for medlemmer at deltage. Det er gratis deltagelse.