Inspiration, sparring, dialog og godt netværk

Tanken bag dette initiativ er at skabe grobund for inspiration, sparring, dialog og netværk mellem virksomhedsledere i IT-Branchen.

Konceptet er at vi inviterer til 4 årlige møder på Sjælland, hvor det handler om at mødes hos et medlem i IT-Branchen, som indleder mødet med et 30 min. indlæg med godt fagligt niveau, som er alment interessant for branchen. Oplægget er dialogorienteret og leder ofte videre til en generel debat/dialog.

Ud over oplæg fra netværksværten, rapporteres der fra IT-Branchens politiske udvalgsarbejde og deltagerne i netværket får en god orientering og mulighed for indspark.


Første møde er torsdag den 28. februar, kl. 14.30 – 17.00.
Mødet afholdes på Charlottenlund Slot, Jægersborg Allé 1, 2920 Charlottenlund

Sæt allerede ny kryds i kalenderen – tilmeld dig her