Aarhus: Databeskyttelse i ansættelsesforhold

Deltag i dette kursus og bliv klogere på databeskyttelse i ansættelsesforhold.

IT-Branchen og DAHL Advokatfirma inviterer til kursus om databeskyttelse i ansættelsesforhold. Kurset er primært henvendt til HR-medarbejdere og øvrige som arbejder med administration af ansættelsesforhold. Det forudsættes at deltagerne på kurset tidligere har haft berøring med databeskyttelse.

På seminaret vil de grundlæggende databeskyttelsesretlige regler – som er relevant for HR medarbejdere – blive gennemgået. Deltagerne vil herudover høre om ”best practice” og få indsigt i relevante værktøjer, som kan anvendes i hverdagen.

Onsdag 13. november 2019, 08.30 – 12.30
Aarhus – sted følger
Læs mere og tilmeld dig her


På seminaret vil følgende emner blive behandlet:

  • Behandling af personoplysninger før, under og efter ansættelse såsom MUS-skemaer, APV’ er og andre oplysninger – Hvem må tilgå, hvor skal de opbevares, hvem må man videregive til, og hvornår skal de slettes?
  • Gennemgang af krav til sikkerhed, opbevaring, sletning og dataminimering
  • Hvilke behandlinger kræver samtykke, og hvordan opfylder man kravene til et gyldigt samtykke?
  • Hvordan opfylder man sin oplysningspligt overfor ansøgere og medarbejdere?
  • Hvordan må man føre kontrol med medarbejderne ift. e-mails, GPS, logning osv.
  • Gennemgang af medarbejdernes ret til indsigt, begrænsning, berigtigelse, indsigelse og sletning.

Undervisere på kurset:

Heidi Hoelgaard Sørensen
Heidi Hoelgaard Sørensen fra DAHL er specialiseret i persondatabeskyttelse og har tidligere haft en stilling som nordisk chefjurist hos en af verdens førende dataindsamlings- og datadistributionsvirksomheder.
Heidi rådgiver inden for alle aspekter af databeskyttelsesretten og har stor praktisk erfaring med bl.a. inspektions- og klagesager hos Datatilsynet, samt krisehåndtering i forbindelse med brud på datasikkerheden.

Frans Skovholm
Frans Skovholm har specialiseret sig i at arbejde systematisk med risikohåndtering og rådgivning omkring ISMS ledelsessystemer herunder ISO 27001. Derudover arbejder Frans med persondataret, hvor han har hjulpet mange virksomheder med at få implementeret interne regelsæt, som sikrer, at kravene i Databeskyttelsesforordningen er overholdt.