Bæredygtig IT på Slottet

Skal du være med til at sætte verdensmålene og bæredygtighed i fokus?

Dato & tidspunkt

Kategori

IT-BRANCHEN SOM FRONTLØBER

At arbejde med bæredygtighed og verdensmålene er næppe nogen ny agenda, og det er efterhånden en integreret del af det at være virksomhed i dag. Når det kommer til bæredygtig omstilling, er IT-branchen i den grad frontløber på moderne IT-løsninger for at gøre det muligt at arbejde på nye og effektive måder. IT sætter dog også negative spor på klimaet i form af et stort energiforbrug. Vi sætter fokus på netop dette og diskuterer fordele og ulemper ved udarbejdelsen af et energimærke for software og softwareinstallationer.

Arrangementet er en oplagt mulighed for at høre inspirerende oplæg og netværke med kollegaer på tværs af branchen.

1. november 2019, kl. 13.00 – 18.00
Charlottenlund Slot, Jægersborg Allé 1, 2920 Charlottenlund
Læs mere og tilmeld dig her


Hør blandt andre:

  • Connie Hedegaard, Formand, Concito (Danmarks grønne tænketank)
  • Bent Thomsen, Professor (MSO), Department of Computer Science, Aalborg Universitet
  • Christian Harsløf, IT-Direktør, KL
  • Karina Kaae, Fremtidsforsker & ledelsesrådgiver, Sustainable Lead
  • Gry Meisner, Konsulent, Gladsaxe Kommune
  • Og mange flere…

Se hele programmet her


3 SPOR – 3 FORSKELLIGE TEMAER

Dagen er bygget op omkring tre spor, så du kan vælge at gå i dybden med lige præcis det område, du arbejder med til daglig eller blot ønsker at høre mere om. Hvert spor består af tre oplæg, der hver vil sætte forskellige emner i fokus. Dagen afsluttes med en paneldebat, hvor findings fra de enkelte spor deles og diskussionen om fordele og ulemper ved et energimærke for software og softwareinstallationer præsenteres.

Spor 1: Udvikling
På dette spor vil du kunne høre spændende oplæg, som bl.a. sætter fokus på, hvordan et bæredygtigt softwaredesign og IT-anskaffelse kan lette CO2-regnskabet, samt om den nyeste udvikling inden for face recognition og AI. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering vil desuden fortælle om arbejdet med et af Danmarks største IT-udviklingsprojekter, hvor time-to-market er en kritisk faktor.

Spor 2: Strategi
På dette spor vil du kunne høre om, hvordan man forankrer en bæredygtig strategi i virksomheden, fremtidens arbejdsmarked, personlig bæredygtighed, megatrends, hvordan kommunerne fremadrettet skal tænke IT ind i deres strategi samt få et praktisk eksempel fra Gladsaxe Kommune på, hvordan strategisk IT kan være med til skabe vejen for deleøkonomi og en effektiv ressourceudnyttelse.

Spor 3: Drift
På dette spor vil du have mulighed for at høre om, hvordan virksomheder har skiftet den lokale server ud med cloudbaserede datacentre, og hvordan IT kan anskaffes on demand. Vi vender fordele og ulemper, og drøfter hvordan bæredygtigheden spiller ind her. Sporet slutter af med et praktisk eksempel, hvor ”Infrastruktur as a service” allerede er virkelighed.