Internationaliseringsudvalg

Udvalgets formål

IT-Branchens Internationaliseringsudvalg har til formål at inspirere til og understøtte danske it-virksomheders internationalisering og sætte fokus på danske digitale styrkepositioner.  

Det gør vi gennem videndeling af konkrete eksempler på, hvordan IT-virksomheder arbejder med at åbne nye markeder og konkurrere globalt, og gennem forbedring af ramme vilkår for danske virksomheder som tiltrækning af kapital, talent og den rigtige hjælp fra myndigheder og organisationer.

Faste aktiviteter

 • Facilitering af videndeling og erfaringsudveksling om internationalisering og eksport  
 • Løbende dialog med relevante Stake Holders om den danske it-sektors styrkepositioner 
 • Indsats for forbedring af rammevilkår for it-virksomheders internationalisering og eksport 

Særlige indsatsområder

 • Udvikling af agendaer vedrørende:
  • Frigivelse af data til gavn for små virksomheders internationalisering 
  • Push for digitalisering af told- og eksportadministration. 
 • Indspil til UM vedr. eksport af dansk it i forbindelse med EU’s genopretningsplan

Hvem er med i udvalget?

 • Kenneth Hune Petersen, Formand, Milestone Systems
 • Allan Juul, Emento
 • Christian Holst-Jensen, Global Mediator
 • Mark Kristensen, Con-linq
 • Kenneth Kryger Gram, Abakion
 • Martin Wülser Larsen, Umbraco
 • Khanh Nguyen, TIMEmSYSTEM – en del af Visma
 • Ronnie Udesen, TIMEmSYSTEM – en del af Visma
 • Jan Winther, Netcompany
 • Hans Henrik Groth, Crossworkers
 • Mikkel Vibits, Zylinq
 • Hans Andersen, Helphouse.io
 • Karsten Elmsted, Easyx
 • Thomas Overholdt Hansen, Clio
 • Poul Viller, Infosuite
 • Victor Veloso, ActionPlanner

Som medlem kan du sidde med i vores internationaliseringsudvalg