Netværk Sjælland

Inspiration, sparring, dialog og godt netværk.

Tanken bag dette initiativ er at skabe grobund for inspiration, sparring, dialog og netværk mellem virksomhedsledere i IT-Branchen.

Vi inviterer til 4 årlige møde på Sjælland,  hvor det handler om at mødes hos et af medlemmerne i IT-Branchen,  som indleder mødet med et indlæg med godt fagligt niveau, som er alment interessant for branchen. Oplægget leder ofte videre til en generel debat/dialog.

Herudover rapporteres der på møderne fra IT-Branchen’s udvalgsarbejde – og deltagerne i netværket får en god orientering og mulighed for indspark til arbejdet omkring nogle kerneemner vi arbejder med at få indflydelse på som branche – f.eks sikkerheds politik, kodeks i branchen, IT uddannelser, digitalisering i det offentlige og private Danmark og meget mere.

Sommetider er der indbudte gæstetalere.

Møderne har en varighed af 2 – 3 timer.

Deltagelse er gratis.

Se og tilmeld næste møde i kalenderen her

Kontakt Lotte Arentoft, hvis du vil være med i netværket eller høre mere.