Nu løftes sløret for dansk cybersikkerhedsstrategi

En ny ambitiøs strategi, der bygges op af fire centrale temaer, skal styrke cybersikkerheden i Danmark. En strategi IT-Branchen længe har efterspurgt.

Danmark rammes dagligt af cyberangreb, og den høje cybertrussel er blevet en af de mest alvorlige trusler mod Danmark og danske interesser.

”Cyberangreb og it-kriminelle lægger virksomheder ned og koster både borgere og Danmark millioner. Og kan i værste fald medføre, at samfundet ikke kan fungere. Så der er i den grad behov for en national cyberstrategi, så vi kan få styrket vores digitale forsvarsværker,” siger Bjarke Alling, formand for IT-Branchens it-sikkerhedsudvalg og koncerndirektør i Liga Aps.

Vi skal dele viden om cyberangreb

Strategien bygges op om fire centrale områder, hvor det første og vigtigste punkt handler om at øge den forebyggende indsats.

Det skal gøre ved at sikre en vedvarende topledelsesmæssig, forståelse, forankring og prioritering af cybersikkerhed, samt en større videns- og awarenessindsats rettet mod ledere og medarbejdere i statslige myndigheder og virksomheder.

”Sidste år fik Center for Cybersikkerhed kun 38 indberetninger om sikkerhedshændelser, fordi rigtigt meget viden stadig ligger usystematiseret og decentralt. Så vi glæder os over, at videndeling og samarbejde om cybersikkerhed er kommet så centralt på agendaen som det er. Det er hele forudsætning for, at vi sammen kan styrke sikkerheden i Danmark,” udtaler Bjarke Alling.

Det handler derfor i høj grad om, at videndeling, information og samarbejde på tværs af virksomheder, sektorer og myndigheder skal styrkes.

”Det handler om at understøtte alle relevante parter, så man sikrer, at alle vil og tør dele viden med hinanden. Og her spiller det offentlige en kæmpe rolle Vi ønsker derfor en markant offentlig indsats i forhold videndeling, hvor det offentlige påtager sig et stort ansvar,” siger Bjarke Alling.

Et tredje område, der skal kigges på i strategien, er, hvordan samfundet er forberedt på at opretholde vigtige samfundsfunktioner og økonomisk aktivitet i en krisesituation, hvor Danmark rammes på helt centrale digitale funktioner.

Men her kommer IT-Branchen med en løftet pegefinger.

”Det er vigtigt, at det bliver en samlende national strategi, hvor man også tænker kommunerne og regionerne ind, da de om nogen driver en stor del af de samfundskritiske funktioner, som netop kan blive angrebet,” fortæller Bjarke Alling.

Det sidste overordnede område, strategien skal kigge på, er, hvordan man kan øge omkostningerne for kriminelle og statslige aktører, der udfører cyberangreb mod Danmark, ved i højere grad at påføre konsekvenser for dem, der angriber Danmark i cyberspace.

”Alt i alt lægger regeringen op til en ambitiøs strategi, hvilket der også er brug for. For det er en reel og alvorlig trussel, vi står overfor, og som vi kun kan klare, hvis vi står sammen om den,” slutter Bjarke Alling.

IT-Branchen deltager aktivt i det fremadrettede arbejde omkring cyberstrategien, og vil løbende komme med input til detaljerne i strategien.

Du kan læse regeringens kommissorium her.

ITWatch har også skrevet om det “ITB glæder sig over længe ventet ny plan for national cybersstrategi

Det har Computerworld også “Eksperter jubler over regeringens cyberstrategi: Det her er så vigtigt

Hvis du vil vide mere

Har du spørgsmål eller input til, hvordan vi arbejder på at skabe en bedre og mere sikkert samfund, kan du kontakte Martin Jensen Buch, som bestyrer vores it-sikkerhedsudvalg.

    Skriv et svar

    Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *