Lovpligtig whistleblowerordning på vej

EU vedtog i oktober 2019 et direktiv der gør, at virksomheder med mere end 50 ansatte skal have en whistleblowerordning. Den danske regering arbejder lige nu med den danske implementering og lovtekst for whistleblowerdirektivet. Loven skal senest træde i kraft den 17.december i år.

Lovpligtig whistleblowerordning på vej

Det nye direktiv gør det obligatorisk at have en whistleblowerordning, hvis man har mere end 50 ansatte i virksomheden, og har til formål at styrke beskyttelsen af whistleblowere.

I direktivet er derfor særlig fokus på, at:

  • Fortroligheden af whistleblowerens identitet sikres
  • Der sendes en bekræftelse af modtagelsen for indberetningen til whistlebloweren inden for syv dage
  • Der udpeges en upartisk person, afdeling eller 3. part, der er kompetent til at følge op på indberetninger
  • Der indenfor rimelig frist afholdes fysisk møde med whistlebloweren, hvis denne anmoder det

Helt overordnet hilser IT-Branchen whistleblowerdirektivet velkomment.

Der har desværre været flere eksempler på, at whistleblowere bliver udstillet og udskammet, eller at de har haft svært ved at finde ud af, hvor de skulle gå hen med deres viden.

Derfor er direktivet et vigtigt skridt på vejen mod at kunne stoppe ulovligheder, og samtidig beskytte den pågældende medarbejder.

Dansk fortolkning af direktivet skal i høring

Den danske regering vil formentlig indenfor de næste par uger fremsætte et lovforslag, der implementerer en dansk tilrettet version af direktivet.

I EU-direktivet henviser man til, at direktivet omfatter klassiske strafbare forhold som f.eks. overtrædelse af eventuelle tavshedspligter, misbrug af økonomiske midler, tyveri, svig, underslæb, bedrageri og bestikkelse mv.

Spørgsmålet er, om Regeringen vil holde sig til det, eller om der lægges op til en overimplementering, der omfatter andre retsområder som eksempelvis lovgivning, der har til formål at sikre folkesundheden, sikkerhed i transportsektoren eller beskyttelse af natur og miljø, sexisme mv.

I forbindelse med etableringen af whistleblowerordningen er der ifølge direktivet intet til hinder for, at ordningen udformes på en sådan måde, at man ud over at kunne klage over sin egen arbejdsgiver f.eks. kan klage over eksterne samarbejdspartnere, som f.eks. kunder og leverandører.

IT Branchen følger implementeringsprocessen tæt, og evt. interesserede medlemmer kan henvende sig til undertegnede.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *