Cybersikkerhedsråd stopper. Nyt på vej

Sidste møde i det eksisterende Cybersikkerhedsråd er nu blevet afhold, og man kan se tilbage på et aktivt og godt år, hvor IT-Branchen delte formandskabet med Digitaliseringsstyrelsen. Inden jul offentliggøres den nye sammensætning af rådet.

Cybersikkerhedsråd stopper. Nyt på vej

Det nationale Cybersikkerhedsråd har haft et særdeles aktivt år, hvor rådet har bidraget på flere vigtige områder indenfor cybersikkerheden.

Først og fremmest har Cybersikkerhedsrådet været stærkt involveret i udviklingen og sikkerheden bag det digitale Coronapas, som blev lanceret i maj måned 2021. Men de har også givet input til udviklingen af både Smitte|stop og MitID.

”Særligt arbejdet med Smitte|stop og Coronapasset har været en god proces, fordi vi blev involveret tidligt og i dybden. På den måde har vi været med til at sikre, at sikkerheden og privatlivsbeskyttelsen i løsningerne var tilstrækkelig. På den måde har vi også bidraget til, at løsningerne hurtigt blev accepteret i befolkningen,” udtaler Bjarke Alling, formand for IT-Branchens it-sikkerhedsudvalg, koncerndirektør i Liga Aps, og formand for Cybersikkerhedsrådet sammen med Tanja Franck fra Digitaliseringsstyrelsen.

Aftryk på fremtidens sikkerhedsstrategi

Cybersikkerhedsrådet har også været meget aktiv i forhold til at give input til den Nationale cyber- og informationsstrategi, ligesom man har drøftet den europæiske ramme for certificering af cybersikkerhed og vendt udkastet til det reviderede NIS-direktiv (NIS2).

”Vi har både givet bredt input til, hvilke initiativer der bør indgå i cyberstrategien, samt gået i dybden med udvalgte temaer, bl.a. i forhold til behovet for videndeling og tekniske sikkerhedskrav. Så der har været et godt samarbejde på tværs af offentlige myndigheder og det private gennem hele året, hvilket præcis er det, der er brug for, hvis vi skal løfte den nationale sikkerhed,” siger Bjarke Alling.

Styrket cybersikkerhed i befolkningen og hos virksomhederne

Det er dog ikke kun på det strategiske og rådgivende plan, at Cybersikkerhedsrådet har været aktiv i 2021. Der er også blevet afhold en række events og seminarer for at styrke cybersikkerheden hos virksomhederne og i befolkningen.

Det er blandt andet sket gennem bidrag til den årlige cybersikkerhedsmåned i oktober, samt gennem yderligere arrangementer målrettet virksomheder og borgere, hvor der på alle events har været rigtig stor deltagelse

”Det har stor betydning, at vi som brancheforening og gennem Cybersikkerhedsrådet har kunnet være med til at drive en så vigtig og central agenda. Cybersikkerhed har en kæmpe samfundsmæssig betydning, og heldigvis har flere og flere politikere også fået øjnene op for dette, så vi oplever helt klar, at der bliver lyttet til vores indspark og forslag,” fortæller Bjarke Alling.

Om Cybersikkerhedsrådet

Det offentlig-private Cybersikkerhedsråd skal rådgive regeringen om, hvordan den digitale sikkerhed styrkes og sikre videndeling mellem myndigheder, erhvervsliv og forskningsverdenen, og rådet skal desuden byde ind med udvikling af cybersikkerhedskompetencer.

Cybersikkerhedsrådet er sammensat af medlemmer fra erhvervslivet, myndigheder, forbrugersiden og forskningsverdenen, og deres faglighed spænder bredt over strategiske og juridiske såvel som teknologiske kompetencer.

Møderne ledes af det offentligt-private formandskab bestående af direktøren for Digitaliseringsstyrelsen, chefen for Center for Cybersikkerhed og en privat formand, som repræsenterer det private erhvervsliv.

Med den politiske aftale om et styrket dansk cyberforsvar fra juni 2021 mellem regeringen og forsvarsforligskredsen er det besluttet, at Cybersikkerhedsrådet skal fortsætte til og med 2023. Sammensætningen af Cybersikkerhedsrådet 2022-2023 offentliggøres inden jul.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *