Vi skal sikre undervisningen i de coronaramte klasser

Rundt om i landet er der børn og unge, der går glip af timerne i skolen og på ungdomsuddannelserne, fordi de igen og igen bliver hjemsendt mens de venter på en coronatest. Og det går ud over undervisningen.

Vi skal sikre undervisningen i de coronaramte klasser

Hvor eleverne i foråret alle sammen var hjemsendt pga. corona lockdown, og alle derfor skulle deltage i undervisningen online, er situationen anderledes kaotisk her i efteråret.

Selvom langt de fleste elever møder fysisk op til undervisningen, er der næsten hele tiden elever klassen, der ikke kan deltage i undervisningen – fordi de er i isolation indtil de får svar på en coronatest.

Noget der hurtigt kan koste en uges undervisning hver gang og som kan ende i et betydeligt fravær for eleverne.

Manglende undervisning og øget fravær er ikke holdbar i længden, og derfor havde vi inviteret KL, Skole og Forældre, Danske Skoleelever, Gymnasielærerne, STUK, Danske Gymnasier, Danmarks Lærerforening, Skolelederne og ED Tech Denmark ind til rundbordssamtale om, hvad vi skal gøre ved, at der nu er behov for både at undervise fysisk og online på samme tid.

Lærerne står med en lang række udfordringer

Skoleledere og skolelærere står lige nu med en stor opgave foran sig. Som en bjergbestigning, hvor bjerget hele tiden vokser sig større. Lærerne kan ofte føle, at de skal fungere som tusindkunstnere for at levere undervisning til både elever i klassen og de hjemsendte.

For der er mange udfordringer i forhold til at få den hybride undervisning til at fungere optimalt.

De mangler ikke bare konkrete værktøjer til at skabe virtuelle samlingssteder og samarbejdsformer, men også modeller til, hvordan man får online undervisning til at fungere i fag, der indeholder fysiske elementer. Og så efterspørger de generelt også en helt ny didaktik til online undervisning.

Samtidig oplever mange, at der både i forhold til kompetencer, hardware og software er begrænsninger, og at der f.eks. i forhold til elevernes hardware derhjemme er en klar social slagside, som skal håndteres, ligesom der er en didaktisk og juridisk usikkerhed, når klasserummet ikke længere er et lukket rum.

Vi skal udvikle os hver især og sammen

Der er ingen tvivl om, at mange af lærerne efterspørger et personligt digitalt kompetenceløft, så de får en større værktøjskasse, og bliver klogere på den digitale didaktik.

Der var på mødet enighed om, at den politiske beslutning om Teknologiforståelse som fag, vil være et vigtigt afsæt for den helt nødvendige kompetenceopbygning.

På mødet diskuterede man også vigtigheden af at kunne lære af hinanden. De skoler, der har klaret sig bedst, er typisk skoler med en klar strategi for det digitale, og det bør andre kunne blive inspireret af.

Lige nu arbejdes der på online vidensdeling og webinarer, som en vej til at blive bedre til at dele de gode eksempler og erfaringer på.

I januar kommer der for øvrigt en samlet evaluering fra EVA, der vil give et analytisk og godt afsæt for den fremadrettede indsats.

IT-Branchen tilbød derfor også at samle alle interessenter igen i det nye år, og sammen blive endnu mere konkrete på at udvikle løsninger for fremtidens undervisning.

Noget der ikke bare vil kunne hjælpe under den aktuelle coronakrisen, men også vil kunne give en varig løsning for kronisk syge elever for fremtiden.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *