Nyt partnerskab vil skabe ny vision for folkeskolen

Med målet om en vision for, hvordan skolen i 2026 kan og skal udnytte teknologi til både at ændre læringsparadigmet og skolen som institution, har EdTech Denmark og IT-Branchen indgået et tættere partnerskab.

Nyt partnerskab vil skabe ny vision for folkeskolen

Samarbejdet mellem IT-Branchen og EdTech Denmark skal sikre en synliggørelse af teknologiens potentiale for at revitalisere undervisningen, styrke indlæringen og øge inklusionen og ved, med afsæt i bl.a. erfaringer under coronaen, at etablere en fælles vision for folkeskolen 2026.

”Vi skal have fagligheden, lysten og ligheden tilbage i folkeskolen ved i højere grad at understøtte lærere og elever med de rette værktøjer og rammer, så de kan nå deres faglige og sociale mål i fremtidens folkeskole,” siger Esben Trier, adm. direktør i EdTech Denmark.

Begge parter ser en fantastisk mulighed for at aktivere Danmarks unikke læringstradition og vores digitale førerposition til at skabe optimale rammer for digital lærings- og kompetenceopbygning i det offentlige og det private.

Nyt samarbejde vil samle aktørerne til en ny vision for folkeskolen

De to foreninger vil i fællesskab flytte det politiske fokus væk fra en debat, for/imod teknologi, og over på en konstruktiv dialog om, hvordan vi bedst muligt arbejder sammen for at sikre kvaliteten i uddannelse og læring på alle niveauer.

IT-Branchen og EdTech Denmark vil senere på året samle folkeskolens aktører som Danmarks Lærerforening, Skolelederforeningen, Danske Skoleelever, Skole og forældre, KL, STUK og UVM.

Dette skal gerne føre til en fælles åben politisk høring på Christiansborg, som skal ende med en fælles Teknologivision for den danske folkeskole 2026.

”Visionerne var store omkring folkeskolen, da folkeskolereformen kom i 2014. Desværre har flere rapporter slået fast, at det på flere områder er gået den modsatte vej. Så der er brug for en ny vision for fremtidens folkeskolen og brug for, at vi i skolen som i resten af samfundet i højere grad bringer digitale muligheder i spil der, hvor de giver værdi,” udtaler Natasha Friis Saxberg, adm. direktør i IT-Branchen.

Seneste VIVE-analyse viser bl.a., at det endnu ikke er lykkedes at give specielt de mere udfordrede elevgrupper et fagligt løft i perioden efter reformen. Og kun 42,7% af eleverne svarer i dag positivt på spørgsmålet om, at undervisningen giver dem lyst til at lære mere.

Danmark har et stærkt udgangspunkt

Når det kommer til digital læring, har Danmark faktisk en global førerposition, som skal udnyttes. Ser man f.eks. på summen af investeringer der pt lægges i danske EdTech startups, ligger Danmark i følge Startup Genome nummer et i Skandinavien og nummer to i verden.

”Danske EdTech startups modtager historisk mange penge fra investorer, fordi vi er så langt fremme mht. digitale læremidler. Hvis vi bare bliver bedre til at bruge den viden og de løsninger i den danske folkeskole, vil vi kunne flytte en stor del af eleverne både fagligt og socialt,” slutter Esben Trier.

Partnerskabet mellem IT-Branchen og EdTech Denmark skal da også være med til at styrke netop danske startups ikke bare i forhold til det danske marked, men også internationalt, så vi som nation bliver kendt som et globalt center for digitale læringsteknologier.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *