Lad os sammen aktivere branchens store potentiale

For at tiltrække flere talenter til it-branchen, skal vi være bedre til at aktivere branchens store potentiale. Så klart lyder meldingen fra den nye forperson i Policy Boardet for digitale kompetencer, Tina Bodin.

Lad os sammen aktivere branchens store potentiale

Mulighederne er mange og masser af områder, hvor vi kan gøre det bedre, lyder det fra den nyvalgte forperson for Policy Boardet for digitale kompetencer, Tina Bodin. Og med mere end 20 års erfaring fra branchen, hvoraf en stor del har været som Head of HR i EG, ved hun, hvad hun taler om.

”Med udviklingen af AI, digitaliseringen af samfundet og hele den globale situation, står vi i en utrolig spændende tid, hvor mange nye faktorer er med til at definere, hvilke jobtyper og kompetencer der vil være brug for fremover. Og det er vigtigt at vi som brancheforening er på forkant med den udvikling,” siger Tina Bodin.

Policy Boardet for digitale kompetencer har derfor defineret fire indsatsområder, som det vil fokusere særligt på i løbet af det næste års tid.

1. En aktiv politisk indsats omkring fremtidens kandidater

Med regeringens kandidatreform besluttede partierne, at der over en bred kam skal skæres ned på antallet af studiepladser på de videregående uddannelser, hvilket også vil gå ud over it-uddannelserne.

Helt konkret forventer man, at der sammenlagt bliver 800 studiepladser mindre om året på de tekniske og naturvidenskabelige uddannelser.

”Som branche står vi uforstående overfor den politiske beslutning, da næsten 2 ud 3 it-virksomheder netop siger, at manglen på kompetencer er den største barriere for, at de kan skabe vækst. Så det giver ingen mening at skære i it-uddannelserne, når vi står og har brug for langt flere kandidater, end der er lige nu,” udtaler Tina Bodin.

Ifølge en analyse fra IRIS Group og HBS Economics vil Danmark i 2030 mangle 13.000 uddannede kandidater indenfor områderne ingeniør, teknik og it. Hertil kommer en mangel på 7.000 personer med en mellemlang teknik- eller it-uddannelse. 

Derfor vil udmøntningen af kandidatreformen, der definerer, hvor mange studiepladser der reelt skal skæres på de forskellige uddannelser og indfører nye og kortere kandidatuddannelser, også være et af årets helt store politiske indsatsområder for Policy Boardet.

2. Kortlægning af fremtidens kompetencebehov

Et andet område, som Policy Boardet vil fokusere på, er, hvilke kompetencer branchen får brug for i fremtiden og dermed også, hvilke uddannelsesbehov der findes. Især når man kigger på, hvad AI kommer til at betyde for fremtidens arbejdsmarked.

”Det nytter ikke, at vi bare siger, at vi har brug for flere it-folk. Skal vi løbende kunne hjælpe uddannelsesinstitutionerne til at uddanne fremtidens medarbejdere, skal vi være meget konkrete om, hvilke specifikke kompetencer vi har brug for i branchen, ” siger Tina Bodin.

Policy Boardet vil derfor kigge på, hvilke kompetencer og jobroller vi ser for fremtiden, og efterfølgende gå i dialog med de relevante uddannelser for at bidrage til, at vi uddanner i den mængde og med de kompetencer, der er brug for i erhvervslivet.

3. Øge pipeline af talenter via brancheinitiativer

Selvom uddannelsesstederne har stor betydning for at udklække fremtidens talenter, er der også meget, som branchen selv kan gøre for at tiltrække arbejdskraft og udvikle talenter.

”Personligt synes jeg, vi går glip af en masse dygtige mennesker, fordi vi ikke er gode nok til f.eks. at tiltrække kvinder eller fastholde seniorer. Så også set ud fra et diversitetsperspektiv er der områder, hvor vi som branche helt klart kan blive bedre.”

Her ser Tina Bodin en stor styrke i det eksisterende Policy Board for digitale kompetencer, hvor en lang række af it-branchens medlemmer er repræsenteret.

Hvis de alle sammen beslutter sig for at øger diversiteten og f.eks. skaber en mere inkluderende kultur og efteruddanner flere i deres egne virksomheder, kan det også skubbe til agendaen for branchen generelt.

4. Tag afsæt i de gode historier om branchen

Efter flere års aktiv indsats for at skabe mere diversitet i it-branchen, var det nedslående læsning for Tina Bodin, da hun kunne konstatere, at især yngre kvinder stadig ikke anser it-branchen som et sted at gøre karriere.

Måske skyldes det nedslående tal i høj grad, at vi som branche bruger for meget tid på at fortælle om vores udfordringer og om, hvor homogene vi er i forhold til køn, alder og uddannelse.

”Vi kan hurtige falde i fælden om at tale om alle vores problemer og udfordringer i branchen i stedet for at se på potentialet. For det tiltrækker bare ikke mange nye til branchen. Jo mere vi italesætter os som en mandsdomineret branche, jo større en kløft skaber vi til især unge kvinder. Så der er brug en anden fortælling,” slår Tina Bodin fast.

Det sidste store punkt i årets handlingsplan bliver derfor også, at vi skal styrke kommunikationsindsatsen med fokus på de gode historier om diversitet og forskellighed, der gør, at vi kan tiltrække nye profiler til branchen.

“Vi skal ikke omskrive historien om it-branchen. Vi skal blot sikre os, at vi også får vist potentialet og de mange gode initiativer, der bliver taget rundt om hos medlemmerne, som trin for trin er med til at forandre branchen til en bedre udgave af sig selv.”

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *