Sundhedsløsninger under coronakrisen

Vi har sammen med vores medlemmer samlet en liste over de mange sundhedsløsninger, der har hjulpet og gjort en forskel under corona-pandemien i Danmark.

For at gøre det lidt lettere at finde rundt i, har vi opdelt løsningerne i nedenstående overordnede kategorier.

Dataindsamling

Coronaguide
Pilot projekt med de første 10 ansatte på AUH, som blev sendt hjem i karantæne i midten af marts. Her blev udarbejdet en coronaguide i Emento med instrukser via video/tekst samt et tidsmæssigt forløb, hvor man automatisk modtager notifikationer et par gange om dagen til at lave sin indberetning af væsentlige vital parameter data og helbredstilstand – systemet kan hurtigt konfigureres til mange forskellige typer af forløb.

Kommunikation kan styres over tid og direkte online kommunikation mellem sundhedsvæsenet og den enkelte borger. Der kan også laves forløb til pårørende og både forløb til dem, som er smittet og dem, som bare er i karantæne – kun fantasien sætter i virkeligheden grænser for forløbstyper. Desuden er der også chat funktion indbygget, så i stedet for at borgere hænger i telefon for at komme igennem til praktiserende læge, kan de skrive ind med spørgsmål og de kan blive stillet spørgsmål den anden vej fra sundhedspersonalet – med andre ord kan en stor del af den kommunikation digitaliseres.

Kørsel i stor skala på tværs af hele Danmark vil give tydelig indsigt i smittedes tilstand med mulighed for hospitalerne til at få indblik i omfang af patienter i høj risiko for indlæggelse samt vil sikre at borgere ikke bliver væk fra praktiserende læge ud fra en risiko for at blive smittede af corona.

Leverandør: Emento

Covid-19 App
Mobilapplikation, der gør det muligt for offentligheden at blive mere involveret gennem de indbyggede kommunikationskanaler i applikationen, hvor brugere kan give realtidsinput om deres helbred og potentielle symptomer. Borgernes daglige input vil give regeringen og sundhedsorganerne en mulighed for proaktivt at overvåge udviklingen af sygdommen. Yderligere fungerer applikationen som et medium til at give adfærdsrådgivning (som social distancering, hygiejne osv.) samt besvare ofte stillede spørgsmål.

Løsningen er leveret flere forskellige steder heriblandt Italien og Albanien.

Leverandør: DXC og Dedalus

Dansk Covid-19 Biobank
Regionernes Bio og GenomBank – RBGB er en biobank til indsamling af Covid-19 data. Indsamlingen af de nationale data sker i samarbejde med den Nationale Biobank under Statens Seruminstitut for at sikre så mange prøver som muligt. Målet er, at samle data vedr. blod og podningsdprøver fra 6.000 Corona-smittede Alle data fra Danmark fra Covid-19 tests registreres i Biobanken, hvor de dels skal styrke muligheden for bedre behandling til patienterne. Derudover kan Danmarks klinikere og forskere søge om adgang til data og i bedste fald kan de mange oplysninger give viden om, hvordan sygdommen udvikler sig hos patienter og bidrage til en vaccine mod Corona-smitte. Derudover kan det undersøges hvorvidt generne har betydning for udvikling af sygdommen.

Leverandør: CGI Healthcare

Indsamling af informationer fra borgerne ang. Covid19 symptomer
COVIDmeter er en webbaseret løsning der har til formål, på vegne af Statens Serum Institut, ugentligt at indsamle informationer fra borgerne angående eventuelle C19 relevante sygdomssymptomer i den forgangne uge.

Leverandør: Netcompany

Opsamling og udnyttelse af data i forbindelse med COVID-19

Cambio CIS ICU er et intuitivt og brugervenligt patientdatastyringssystem, som understøtter det kliniske arbejde på intensivafdelingerne. Cambio CIS indsamler løbende data fra intensivsengepladserne og udstiller disse data på en overskuelig måde for klinikerne. Under Covid-19 krisen har det været muligt at løbende justere kapaciteten af intensivsengepladserne, så klinikerne i bl.a. Region Syd og Region Midt har haft mulighed for at håndtere et kraftig stigende behov for intensive sengepladser.  Samtidig har det været muligt at lave specifikke Covid-19 rapporter, der har givet et overblik over patientflow og medicinbrug, samt konkrete medicinprotokoller, som har sikret en hurtig standardbehandling for intensivpatienter. Løsningen er i brug flere steder i Norden.

Leverandør: Cambio Healthcare Systems

Opsporingen af potentielle Corona smittede i Danmark
Sporingen baserer sig i dag på indmeldinger og papir/telefon arbejdsgange. Ved anvendelse af CureGPS, vil arbejdsgangene med sporing og relateret kommunikaiton blive understøttet elektronisk, så det er hurtigt og smidigt at spore og kommunikere potentielt Corona smittede. Brugerne af systemet er som udgangspunkt sundhedsprofessionelle i Stat, Regioner og kommuner.

Leverandør: Ocean Proces og NNIT

Registrering af nære kontakter og smittesporing
Smittestop er en app, der har til formål at hjælpe borgere og myndigheder med at tælle antallet af nære kontakter i samfundet, samt at hjælpe sundhedsmyndighederne med C19 smittesporing. Anonymt, sikkert og midlertidigt.

Leverandør: Netcompany

Screening af kropstemperatur i større forsamlinger
Crowd temperature Platform er en kamerabaseret person-temperatur-screeningssystem som er i stand til at identificere personer med forhøjet risiko i større forsamlinger. I stedet for at bruge konventionelle termometre til tusinder af personer vil screeningssystemet gøre det muligt at udpege få individer med forhøjet hudtemperatur til yderligere tjek. Produktet kan bruges ved eksempelvis indgange til hospitaler eller større arrangementer.

Leverandør: DXC

Software robotter til COVID-19 rapportering
Software robotter assisterer brugerne på 5 svenske regioner og på et større privathospital i Stockholm med at indrapporterer lovpligtig information om COVID-19 patienter til det national infektionsregister.
Før software robotterne blev bragt i anvendelse skulle lægerne manuelt logge ind i infektionsregiseret, indskrive patientens id, navn mv. Egent navn mv. samt COVID-19 specifik information.

Med software robotterne sker det nu ved et klik på et COVID-19 entry i menuen i patientjournalen.

Leverandør: Sirenia

Telemedicin/Telekit
KOL patienter er meget kritisk overfor COVID-19 og derfor har alle eksisterende patienter med et KOL Telekit været forskånet for unødige kontakter samtidig med de i trygge rammer kan indsende data hjemmefra.

Leverandør: Atea

Kommunikation

Corona-botten
The primary purpose is to provide updated evidence-based online information for the citizens on how to handle COVID-19 suspect symptoms and provide relevant information on when and where to call for further medical advice or assistance.

The secondary purpose is to reduce the call volume and workload on medical helplines like 1-1-2, the medical helpline 1813, out-of-hours services and the general practitioners.

Finally, the chatbot will be able to deliver scientific data identifying the dissemination of COVID-19 in the general population.

Leverandør: Proactive og Microsoft

Kommunikation på Sundhedsstyrelsens hjemmeside
Sundhedsstyrelsens hjemmeside bliver brugt til information om Corona. Sst.dk har spillet en afgørende rolle i myndighedernes kommunikation, og demonstrerer derfor klart, hvilken værdi, der er i at kunne kommunikere klart og bredt i en krisesituation. Den platform vi har bygget til SST har gjort det nemt, hurtigt at stable krisekommmunikationen på benene.

Leverandør: Pentia

Overblik

Daglig oversigt over sygemeldte med Corona
Der er behov for at kunne trække fraværsdata dagligt på medarbejdere, for at skabe sig et overbliv over antal sygemeldte med corona eller hjemsendte i karantæne. For at understøtte behovet har SD lavet et udtræk i SD Tjenestetid, så der fra dette system kan trækkes ud hvem der er sygemeldt eller hjemsendt med corona.

Leverandør: EG Silkeborg Data

Danish COVID-19 Mental Health Dashboard
The Mental Health Hospital want to build a dashboard that shows the level of COVID-19 in different psychiatric centers across the region in combination with other measures such as the number of patients in the psychiatric hospitals compared to the capacity of the facilities.

They want to use the dashboard at daily crisis management meetings in all Psychiatric centers. Data is presented at Mental Hospital-, psychiatric center- and ward level. In addition, they also want to be able to click on individual reports and come to in-depth reports. A dashboard was created that shows:

  • Number of COVID-19 infected patients
  • Center occupancy and staff sickness absence
  • Outpatient contacts

The next phase in this project is waitlist elimination by focusing on optimization in psychiatric centers and outpatient system. An increased patient flow in the post COVID-19 phase is expected and the use of forecast and optimization can help to plan this by looking at new admissions (from both referrals and emergency care), discharges and taking “new” patterns into consideration.

Leverandør: SAS Institute

Målrettet BI-rapportering
På basis af data fra INSIGHT/ Klinisk Logistik Cetrea er der etableret en målrettet løsning til COVID-19 overblik hos Region Syddanmark og Region Midtjylland. Giver kunden et overblik over mulige COVID-19 patienter – på vej, venteområde og indlagte – lokalt men også via datatællere på lokation, enheds og regionsniveau. Et overskueligt overblik der er uundværligt i en travl hverdag.

Leverandør: Getinge

Nationalt overblik over værnemidler m.m. for at sikre tilgængelighed
System hos Lægemiddelstyrelsen til at takle Covid-relaterede logistiske udfordringer, ved at opsamle og udstille data om materialer og sikkerhedsudstyr fra et nationalt perspektiv. Formålet er at kunne lave en mere målrettet indsats og mitigere uhensigtsmæssige situationer, hvor hospitaler og sundhedsentiteter ikke har det nødvendige materiel, til at yde optimal covid-behandling.

Leverandør: Microsoft, Lægemiddelstyrelsen og Devoteam

Overblik over borgere, der er smittede eller i karantæne
Et hurtigt overblik over borgere, der er smittede eller i karantæne. Mulighed for at farvemarkere borgere på de sociale sag- og døgntilbud, så man fra startsiden af EG Sensum hurtigt kan se, om en borger er smittet med Covid-19 eller i karantæne.

Leverandør: EG

Situationsoverblik over National Pandemi
Fuldt overblik over COVID-19 patienter og værnemidler i realtid på hospitalerne i Region Nordjylland – på tværs af afsnit, hospitaler, kommuner, regioner og lande. Integration af to løsninger Sitaware og Columna samt COVID-19 data fra fx Johns Hopkins University. Brugerne af løsningen får et øget overblik og mulighed for at fordele patienter og værnemidler bedre på tværs af forskellige hospitaler og kommuner, så man undgår overbelægning og mangel på relevante værnemidler. Løsningen gør det også muligt at opsætte alarmer hvis et hospital fx kommer under et vist antal værnemidler. Dermed gøres brugerne opmærksomme på, at der skal tilføres flere værnemidler til netop det hospital, der mangler.

Leverandør: Systematic

Webportal til fremsøgning af kirurgisk og sterilt udstyr
Løsningen T-DOC bruges globaltset af over 1.500 brugere til sporing af steriliserbart udstyr som genbehandles og Webportalen tilbydes for at lette adgangen til at ’lede efter udstyr’ uden at skulle forstyrre eller gå rundt og lede.

Leverandør: Getinge

Video

Digital kommunikation med pårørende
Anvendelse af pårørende-modulerne er accelereret. Med Point of Care kan der kommunikeres med billeder, video og lydfiler mellem pårørende og borger på plejehjem. Det skaber en nem måde at fastholde kontakten. Derudover, er borgermodullet også anvendt mere, især hvor borger selv kan bestille mad, dermed er antallet af kontaktpunkter med personalet reduceret.

Leverandør: Atea

Isolations-telekit
Fælles Servicecenter i Region Midtjylland. På 20 isolationsstuer har patienterne modtaget et isolations-telekit, som indeholder en tablet med saturationsmåler og videokommunikationsapplikation til målinger og kommunikation til sundhedsfaglige medarbejder. Derved skal personalet ikke i direkte kontakt eller perifer kontakt med patient, hvilket er drevet af manglende værmemidler og selvfølelig reduktion at smittespredning.

Leverandør: Atea

Løsning til sikkert videokald mellem personale og borgere
EG Shareplan – Sikkert Videokald sikrer opretholdelse af kontakt i forbindelse med Covid-19 karantæne og består af:

  • En call-center funktion
  • Direkte opkald mellem personale og borger og mellem personale og personale
  • Mulighed for at tilføje et videokald til en kalenderbegivenhed i EG Sensum Shareplan
  • Stabilt billede og lyd – mulighed for ”online sygebesøg”
  • Platforme: IOS, Android og Windows PC
    I forbindelse med Corona-krisen er løsningen tilbudt gratis til det offentlige. Ex: CSM Center for seksuelt Misbrugte

Leverandør: EG

Skærmbesøg
Videokonsultation er accelereret og der kommer mange henvendelser på skærmebesøg til hjemmeplejen, så alle borgere kan modtage deres hjemmeplejeydelser under COVID-19. Vi har set et skifte i implementeringsmodellen fra skærmbesøg initieres / udføres af de kørende plejere til callcenter modellen, hvor en central gruppe medarbejdere udfører alle videokald (hjemme fra).

Leverandør: Atea

Videokommunikation med borgerne
Videokommunikation med borgerne via EOJ-systemet KMD Nexus. Bruges af 30 danske kommuner som erstatning og supplement til fysiske besøg, fx træning, sygepleje og social rådgivning, og giver kommunerne langt større kapacitet og fleksibilitet. Kommunerne har stadig behov for at kunne levere ydelser til deres borgere, og corona-krisen har sat ekstra skub på bevægelsen i retning af at levere flere ydelser digitalt. Erfaringerne viser, at besøg via video ikke blot sparer transporttiden, men også typisk gennemføres på kortere tid end fysiske besøg.

Leverandør: KMD

Videokonsultation til dialog mellem læge og patient
Videokonsultation til alle praktiserende læger, som kan bruges via Min Læge-appen, og alle har mulighed for at komme i gang med videokonsultation. Ny løsning til gavn for alle i den primære sundhedssektor.

Leverandør: EG, PLO, PLSP, MedCom og Trifork

Videokonsultation via SMS
Videokonsultationsløsning med sin læge eller behandler der ikkekræver installation af en app eller andet teknisk. Løsningen kræver ikke andet af patienten end at kunne modtage og åbne en sms på en smartphone, hvilket særligt giver værdi for ældre og andre grupper i samfundet, som har det sværere end gennemsnittet med at installere og bruge apps. Løsningen er leveret til lægevagt, akuttelefon, praktiserende læger, speciallæger, fysioterapeuter, psykologer, tandlæger og hospitaler og er blevet anvendt 48.000 gange siden den blev gjort gratis at bruge i forbindelse med udbruddet af Corona.

Leverandør: Incendium

Øvrige

Dagpengeløsning – særlov
Folketinget har vedtaget en særlovgivning, som gør at arbejdsgivere kan få sygedagpengerefusion fra første sygedag, hvis der er tale om sygdom grundet corona eller hvis medarbejderen er i karantæne. SD Løn/SD Tjenestetid er opdateret så kunden kan danne dagpengeskemaer fra første dag, der føres sygdom på en person. Det samme gør sig gældende for Tjenestefri med løn.

Leverandør: EG Silkeborg Data

E-læringsforløb til arbejde med administrative systemer
KBU-læger, der skal ud i almen praksis eller speciallægepraksis får nem adgang til at lære at arbejde med de administrative systemer. KBU-læge i en praksis, der bruger lægeløsningen EG Clinea har gratis adgang til et større e-læringsforløb, der giver lægen de bedste forudsætninger for hurtigt at komme i gang med sine lægefaglige opgaver. Man bestemmer selv, hvornår man vil tage de forskellige dele af forløbet, og det eneste det kræver, er en Windows-PC og internetadgang.

Leverandør: EG

Hjemmearbejdsplads for praktiserende læger
Løsningen gør det muligt for praktiserende læger, der anvender løsningen EG Healthcare at arbejde hjemmefra. Brugere af EG Healthcare tilbydes hjemmearbejdspladser via SMS Passcode løsning, hvor man logger på med 2-faktor login. Løsningen kræver blot adgang til internettet.

Leverandør: EG

Laboratory Insights to fight COVID-19
A Danish biochemistry laboratory want to do COVID-19 monitoring for clarification of whether fatal episodes is related to immune response or virus load and whether antibody response regulates or protects. Classic statistics will be performed on data collected from positive tested COVID-19 patients to create the foundation for specific COVID-19 insights.

Leverandør: SAS Institute

Overførsel af ferie – særlov
Folketinget har vedtaget en særlovgivning, som gør at medarbejdere som ikke kan afholde deres ferie inden 1. maj grundet fx arbejdspres med corona, kan overføre mere end 5. ferieuge til næste ferieår. SD Løn/SD Tjenestetid er opdateret så spærring i systemet som gjorde at det kun var muligt at overfører 5. ferieuge er fjernet. Spærringen bliver sat ind igen 1/9-21.

Leverandør: EG Silkeborg Data

Sikker nødberedskabsadgang til alle data
Via EOJ-systemet KMD Nexus leveres en løsning, så kommunerne ikke selv behøver at etablere et løbende datanødberedskab, fx ved at printe relevante informationer og have liggende fysisk, til det er nødvendigt. Adgang til data er altid essentielt for de kommunale social- og sundhedsforvaltninger, og det er yderst vigtigt, at data er tilgængelige 24/7. Det duer jo fx ikke, at man ikke kan se hvilke borgere, man skal besøge, eller hvilken medicin, de skal have udleveret. Løsningen øger således både kommunernes effektivitet og persondatasikkerhed.

Leverandør: KMD