Konference om datastøttet ledelse

Hvordan kan data skabe fortællinger?

Dato & tidspunkt

Lokation

Aarhus Universitets konferencecenter

Data kan støtte ledere til at skabe værdi og kvalitet for virksomheden, hvad enten det er data fra MUS-samtalen, fra borgerens sundhedsjournal eller fra virksomhedens innovation.

Data er overalt og er tilgængelige i rigelige mængder. Men det er vigtigt at gøre sig klart, hvad det er for en viden, man gerne vil skabe med data, og hvordan man kan omsætte data til fortællinger, der giver indsigt og forståelse.

På denne konference vil nationale og internationale forskere og ledere give deres bud og perspektiv på, hvordan virksomheder og offentlige organisationer med fordel kan arbejde videre med data. Konferencens fokus er bl.a. på data, der ikke nødvendigvis er kvantificerbar, og hvordan man kan komme fra ren data til visualiseringer og fortællinger, der kan danne grundlag for beslutninger.

Onsdag den 11. oktober 2023, kl. 13.00 – 17.30
Aarhus Universitets konferencecenter
Fredrik Nielsens Vej 2, bygning 1422, (Stakladen), 8000 Aarhus C

It-vest følger op på den succesfulde datakonference i 2022 og indbyder 11. oktober 2023 igen til konference – denne gang under temaet datastøttet ledelse. Bag konferencen står Aarhus Universitet, Institut for virksomhedsledelse på AU BSS, og Aalborg Universitet, TANTlab og It-vest. IT-Branchen støtter op og anbefaler denne konference.

Målgruppe
Konferencen henvender sig til ledere fra erhvervslivet, der interesserer sig for, hvordan data kan bidrage til at skabe indsigt og vækst for virksomheden.