Kommunal Digital Inspirationsdag: Kunstig intelligens som løsning på kommunernes største udfordringer?

Aarhus Kommune og IT-Branchen inviterer alle kommunerne i Business Region Aarhus til en fælles inspirationsdag om brugen af kunstig intelligens til at løse kommunernes udfordringer. Vil du med og blive klogere?

Dato & tidspunkt

Lokation

Aarhus Rådhus, Rådhusplads 2, 8000 Aarhus C

Kategori

Aarhus Kommune ønsker med Smart Aarhus at bidrage til ledelsen af den digitale transformation. Det gør vi gennem arbejdet med udvikling, implementering og skalering af digitale teknologiske løsninger på tværs i Aarhus Kommune – og på tværs af offentlig og privat.

Det gør vi med øjnene på de største forretningskritiske udfordringer i kommunerne. Vi tror på, at anvendelse af digital teknologi inden for alt fra teknik og drift, velfærdsservices og borgerkontakt kan gøres mere effektivt, smart og kan højne kvaliteten. Vi tror på, at flere og bedre data fra byen og borgerne kan give en bedre og langt mere demokratisk beslutningstagning.

I Business Region Aarhus har kommunerne mange af de samme udfordringer. Derfor inviterer Aarhus Kommune og IT-Branchen til kommunal inspirationsdag, hvor vi sammen fokuserer på kunstig intelligens og mulighederne ift. de kommunale kerneopgaver.

På den kommunale inspirationsdag vil vi fokusere på AI-løsninger indenfor 3 områder:  

  • Alle aspekter af sundhedsområdet – forebyggelse, behandling, velvære
  • En bæredygtig vækst i byerne
  • Rekruttering og kompetencer

Målgruppen for deltagere er medarbejdere i kommunerne i Business Region Aarhus. Det er gratis at deltage, men tilmelding er påkrævet.

Tirsdag den 13. september 2022, kl. 08.30 – 13.30
Aarhus Rådhus, Rådhusplads 2, 8000 Aarhus CSundhedsområdet:
Vi bliver flere ældre i fremtiden, antallet af kronikere vokser, og uligheden i sundhed er stor. Strukturelt sker der store forandringer, og der er en bevægelse i retning af, at flere af sundhedsvæsenets opgaver rykker ud i kommunerne. Det lægger et ekstremt pres på udgifterne til den kommunale sundhedsindsats, og det vil potentielt kunne udsulte de andre velfærdsområder.

Derfor skal vi nytænke den måde, vi producerer og leverer velfærd til borgerne på. Vi skal støtte flest muligt borgere i at tage ansvar for sig selv, og i stigende grad aktivere de pårørende. Det kræver, at borgerne er parate til øget selvmonitorering, onlinerådgivning og vejledning samt en langt bedre anvendelse af data til såvel forebyggelse som i behandlingen af og service til borgerne.

Bæredygtig byvækst:
Bykommunerne vokser, både fordi der er et stort fødselsoverskud – med flere nyfødte end døde – og fordi der flytter mange til byen. Der skal findes nye måder at håndtere væksten på, så den kan gå hånd i hånd med bykvalitet, klima, velfærd og sikring af fremtidens arbejdskraft mv.

En større by giver flere muligheder, flere tilbud, flere events – mere kritisk masse. Men væksten forandrer også byen i takt med et behov for flere boliger, flere skoler og institutioner, flere der skal transporteres osv. Vækst kræver redskaber til øget borgerdialog og en fortælling om at vækst giver muligheder, men også udfordringer.

Rekruttering og kompetencer:
Demografien ændrer sig. En stadigt større andel af borgerne i Business Region Aarhus er enten børn eller ældre over 80 år. Det giver en stor udfordring de kommende år, hvor vi vil mangle hænder til den voksende kommunale velfærdsopgave. Men vi vil i lige så høj grad mangle medarbejdere med kompetencer inden for det digitale felt, hvor vi tror på, at nogle af løsningerne af rekrutteringsudfordringen ligger – med udvikling af velfærdsteknologi, inden for drift på teknik og miljø-området, ift. automatisering af dele af sagsbehandlingen etc. Denne mangel på it-kompetencer gælder også i den private sektor – både nu og i fremtiden.

Er du it-virksomhed og har løsninger, der kunne være interessante for danske kommuner og har du lyst til at være med, skal du kontakte Ditte Kjeldsen på mail: dmk@itb.dk eller Lotte Arentoft på mail: lar@itb.dk  og send en kort beskrivelse af jeres løsning.