Bestyrelsesmedlem til Låns

IT-Branchen udlåner eksperter og fagfolk fra it-branchen til SMV’er, der gerne vil have professionel sparring på bestyrelsesniveau til at digitalisere dele eller hele deres forretning.

Med Bestyrelsesmedlem til Låns får man en unik matchmaking mulighed, hvor professionelle it-ledere sættes sammen med virksomheder, der på bestyrelsesniveau har brug for sparring i forhold til deres digitale strategi og it-prioriteringer.

STRANDGAARDEN WINE & SPIRITS

Hør om hvordan Strandgaarden Wine & Spirits brugte Bestyrelsesmedlem til Låns, for at blive digitalt stærkere.

Har din virksomhed brug for professionel sparring?

Overvejer du og resten af bestyrelsen potentialet i at digitalisere forretningen, men mangler professionel sparring på dette, så er Bestyrelsesmedlem til Låns en oplagt mulighed.

Man binder sig ikke for mere end til at tage et enkelt møde med kandidaten, hvor man kan føle hinanden på tænderne og høre, hvordan kandidaten kan hjælpe med f.eks. at gøre ideer til konkrete actions, at få prioriteret forskellige indsatser eller at få belyst ens digitale forretningspotentiale.

AUTO IT

Claus Walsted Nyboe fra Auto IT forklarer om de udfordringer de sad med i Auto IT, og hvilke gevinster de har fået ud Bestyrelsesmedlem til Låns.

IT-Branchens bestyrelseskandidater

Vi har samlet et stærkt felt af erfarne it-ledere, som gerne vil hjælpe bestyrelser i SMV’er med at indfri virksomhedens digitale potentiale.

Ønsker du at benytte en af vores bestyrelseskandidater, tager du bare direkte fat i personen via f.eks. deres LinkedIn-profil, eller ved at kontakte os direkte via itb@itb.dk.

Vil du gerne være bestyrelseskandidat?

Har du bestyrelseserfaring eller en dokumenteret bestyrelsesuddannelse samt flere års erfaring med at omsætte digitale ideer til konkret forretning, og kunne du tænke dig at bruge noget af din tid på at hjælpe bestyrelser med at virkeliggøre deres digitale strategier?

Så er Bestyrelsesmedlem til Låns måske noget for dig.

Er din virksomhed medlem af IT-Branchen, kan du ansøge om at blive kandidat til vores Bestyrelsesmedlem til Låns, ved at skrive til itb@itb.dk.

Husk at du som medlem af IT-Branchen også får rabat på bestyrelsesuddannelser hos Board Governance.

Digitaliseringen styrker din virksomhed

Baggrunden for initiativet er, at 47% af de danske virksomheder ifølge Eurostat har en lav eller meget lav digitaliseringsgrad. Samtidig vinder Danmark den ene internationale pris efter den anden for netop vores it-løsninger og brug deraf.

Et paradoks og en virkelighed der gør, at dansk erhvervsliv kan ende med at blive opdelt i et A- og et B-hold.

En verden, hvor A-holdet med de digitaliserede virksomheder vil have over 20% højere arbejdsproduktivitet, i forhold til de ikke-digitaliserede. Det svarer til, at hver medarbejder i virksomheder med høj digitalisering årligt bidrager med 135.000 kr. mere i værditilvækst end medarbejdere i lavt digitaliserede virksomheder.

Den forskel vil IT-Branchen være med til at udligne ved at lancere et Bestyrelsesmedlem til Låns-koncept, hvor små- og mellemstore virksomheder kan få en professionel rådgiver ud og hjælpe bestyrelserne i at få klarlagt de fremtidige digitale muligheder, prioriteringer og målsætninger.

IT-Branchen samarbejder med DAHL Advokatpartnerselskab, Roesgaard, Board Governance og Dansk Selskab for Virksomhedsledelse (VL) omkring initiativet.