Digital infrastruktur

Danmark har en teleinfrastruktur i verdensklasse, som kun overgås af meget få lande. Alene sidste år blev der investeret 10 mia. kr. i den danske digitale infrastruktur.

Find rundt på vores talunivers via nedenstående navigationsbar.

Datatrafikken fortsætter med at stige

Den samlede datatrafik via bredbånd, er på blot 5 år mere end fordoblet – fra 2,8 mio. terabytes i 2. halvår af 2017 til 7,4 mio. terabytes i 1. halvår af 2023.

  • Den samlede mobile datatrafik er steget med 315.767 TB (terabyte = 1.024 GB) fra 875.679 TB i 1. halvår af 2022 til 1.191.446 TB i 1. halvår 2023.
  • Det svarer til en stigning på 36,1% fra 1. halvår 2022 til 1. halvår 2023.

På ti år, fra 1. halvår halvår 2013 til 1. halvår 2023, er den halvårlige mobile datatrafik blevet 40 gange større, hvilket svarer til en stigning på 3.947%


Infrastrukturinvesteringer for 10 mia. kr.

  • I 2022 blev der investeret for 9,8 mia. kr. i dansk digital infrastruktur
  • Det er et fald på 3,9% i forhold til 2021, hvor de samlede investeringer lå på 10,1 mia. kr.

Her har vi samlet en række analyser og rapporter vedr. den danske digitale infrastruktur:

Hvis du vil vide mere

IT-Branchens policy board for digital infrastruktur er et fælles forum for alle IT-Branchens medlemmer med fokus på telekommunikation.

Policy boardet fastlægger IT-Branchens telepolitiske holdninger, mødes med de telepolitiske ordførere og udarbejder politiske indspil og høringssvar i telepolitiske sager. Du er velkommen til at kontakte Martin Jensen Buch, mjb@itb.dk, hvis du vil deltage eller høre mere om policy boardets aktiviteter.