Hjælp anbragte børn til en ny computer

Du og din virksomhed kan være med til at give anbragte børn og unge i Danmark i alderen 10-19 år en god start på det nye år ved at give dem en ny computer.

Hjælp anbragte børn til en ny computer

Gennem Børnenes IT-Fond, der blev etableret sammen med IT-Branchen i 2011, uddeler Børnehjælpsdagen årligt mellem 500-800 bærbare computere til anbragte børn og unge.

”Ved at støtte projektet er man med til at styrke de unges sociale og personlige kompetencer – samt at øge deres uddannelsesmuligheder, da computeren i dag er et helt centralt redskab i undervisningen,” siger Mette Lundberg, direktør for politik og kommunikation.

Giv anbragte børn en julegave

Selvom flere medlemsvirksomheder over årene har været med til at donere penge til Børnenes IT-Fond, og dermed været med til at over 4.600 computere er blevet uddelt, så er der stadig brug for flere sponsorer.

”Vi ved, at anbragte børn og unge generelt klarer sig dårligere i skolen end ikke-anbragte. Samtidig ved vi – fra både national og international forskning – at netop en velgennemført uddannelse har stor positiv betydning for tidligere anbragte børn og unge. Derfor betyder støtten også rigtigt meget,” udtaler Mette Lundberg.

IT-Branchen opfordrer derfor virksomhederne til at lave en juleindsamling eller et event, hvor pengene går til Børnenes IT-Fond.

I kan støtte projektet her.

Om Børnenes IT-Fond

Børnenes IT-Fond blev etableret i 2011 af Børnehjælpsdagen, Børnerådet, IDG Danmark og IT-Branchen. I dag forvalter Børnehjælpsdagen projektet alene.

Projektet startede med at uddele computere til børn, der var anbragt på institutioner, men i 2015 blev målgruppen udvidet til også at omfatte børn og unge i plejefamilier.

Det er anbragte børn og unge i alderen 10-19 år, der kan modtage en bærbar computer gennem Børnenes IT-Fond. Både privatpersoner, virksomheder samt fonde er med til at finansiere uddelingerne.

Fonden uddeler cirka 500 computere om året – fordelt over tre uddelingsgange. Næste uddeling finder sted i februar 2020.