En stærk rollemodel

”Jeg er mest succesfuld, når jeg står fast på mine egne værdier og min faglighed”

Hver måned spørger vi en ny rollemodel om, hvad de gerne vil opnå med deres lederrolle, hvordan de har fundet deres stærke sider, og hvilke råd de vil give videre til andre kvinder. Denne måned er der fokus på Camilla Hillerup, der er HR Direktør hos Microsoft.

Hvad vil du gerne opnå med din rolle som HR Direktør?

Være en del af successen! Det bliver vi ved at forstå og formå at gøre HR-agendaen til en integreret del af virksomhedens overordnede strategi og forretningsmål – fremfor at drive en separat HR-agenda. Når det er sagt, så er vores bidrag til strategien naturligvis forankret i HR-discipliner som kultur- og organisationsudvikling, talentstrategi og ikke mindst sikre, at vi som virksomhed har de rette kompetencer til at være succesfulde i fremtiden.

Hvad har du haft succes med gennem din karriere?

Jeg er mest succesfuld, når jeg står fast på mine egne værdier og min faglighed. Det er vigtigt at kunne flytte sine standpunkter og kunne lade sig påvirke af andres argumentation, erfaringer og indflydelse, men jeg har lært, at for mig virker det kun, hvis jeg samtidig hviler i mine egne værdier og faglighed.

Hvordan fandt du dine stærke sider – og hvordan har du udviklet dem?

Jeg har altid hvilet i min faglighed og følt mig dygtig på den front. Det har givet noget selvtillid, men bevidstheden om styrker og svagheder kom for mig med min første ledelsesrolle. For at kunne motivere og coache andre til at udnytte deres fulde potentiale og i samarbejdet med andre, er man nødt til at være bevidst om sine egne virkemidler, kommunikationsform, styrker og svagheder. Jeg lærte det på den hårde måde, i mit første lederjob med tre referencer  og ingen sparring til mig i lederrollen. Efter et par mislykkedes forsøg på at opnå følgeskab – blandt andet fordi jeg ikke på nogen måde var bevidst om, at andre kunne have andre præferencer eller forestillinger om verden end jeg selv – satte jeg mig ned og brugte tid på reflektion over mine styrker og svagheder – hvad de betød for mig i samarbejdet med andre, og hvordan jeg gerne ville agere og opfattes i en lederrolle. Jeg har igennem hele min karriere haft en erhvervscoach, der udfordrer mig til kontinuerlig udvikling.

Hvad ville du ønske du havde vidst tidligere, som du ved nu?

Jeg er bedst, når jeg er mig selv – jeg behøver ikke kunne løbe som en gazelle eller brøle som en tiger for at flytte forretningen. Jeg har oplevet mest fremdrift i min karriere og skabt de bedste resultater, når jeg har været tro mod mig selv og mine værdier.  

Hvilke råd vil du give videre til andre kommende kvindelige ledere?

Det gælder for både mænd og kvinder, at de skal være bevidste om, hvem de er og kende deres eget potentiale, så de kan blive den bedste udgave af dem selv. Få hjælp til at se de stærke sider og udvikle deres personlige potentiale. Det kan enten være professionel hjælp eller ved at spørge sine kollegaer. Og så skal man turde artikulere sine holdninger og drømme – og indfri dem.