Danske virksomheder på den europæiske sejrsskammel i digitalisering

En nylig undersøgelse foretaget af Danmarks Statistik viser, at danske virksomheder er de mest digitaliserede i EU. Og det vækker begejstring hos IT-Branchen.

Danske virksomheder er gode til at udnytte digitaliseringens potentiale. Det kommer til udtryk i publikationen ”It-anvendelse i virksomheder 2019” fra Danmarks Statistik, som viser, at 53% af danske virksomheder har en høj eller meget høj digitaliseringsgrad. Det er en stigning på hele 11%, hvis man sammenligner med tallene fra 2017.

”At vi i Danmark er i europæisk topklasse, når det gælder digitalisering, er en stor sejr – især fordi vi i Danmark har brugt langt tid på at skabe et stærkt digitalt fundament på tværs af vores samfund. Vi høster lige nu potentialet af vores store forarbejde,” udtaler Natasha Friis Saxberg, adm. direktør i IT-Branchen.

At 53% af de danske virksomheder har en høj eller meget høj digitaliseringsgrad betyder dog også, at der stadig er mange virksomheder, der digitalt halter bagud.

Digital ulighed mellem de store og små

Selvom mindre virksomheder i Danmark stadig er mere digitaliserede end virksomheder af tilsvarende størrelse i resten af EU, så er de mindre danske virksomheder stadig ikke lige så digitaliserede som de store danske virksomheder.

Hele 90% af store danske virksomheder har en høj eller meget høj digitaliseringsgrad, hvilket står i kontrast til de små danske virksomheder, hvor blot 48% har en høj eller meget høj digitaliseringsgrad.

Der tegnes altså et billede af et digitalt A og B hold mellem de store og små virksomheder.

De store virksomheder har ofte væsentligt flere ressourcer til at kunne gå forrest og investere i nye teknologier, og de har ofte også mulighed for at trække på en bredere vifte af kompetencer, i arbejdet med digitalisering.

Det står i modsætning til de mindre danske virksomheder, som ikke i samme grad har mulighed for at allokere de nødvendige ressourcer og rette kompetencer, for at kunne sætte fokus på at digitalisere deres forretning.

”Vi skal sørge for at få alle med om bord på den digitale agenda, for hvis vi ikke lykkedes med at få flere virksomheder med ind i den digitale fremtid, går det ud over dansk vækst og danske arbejdspladser. Så vi har et fælles samfundsmæssigt ansvar for at få det til at ske,” slutter Natasha Friis Saxberg.

Gode råd til at komme igang

For mange kan det være svært at vide, hvor man helt konkret skal starte, når man gerne vil give sig i kast med digitalisering af ens forretning. Men det behøver slet ikke være så svært.

Start i det små & lær af andres succes:

Det er bedre at komme i gang med at digitalisere mindre områder af ens forretning end slet ikke at komme i gang. Der er hurtigt gevinster at hente på bundlinjen med selv mindre tiltag. Find inspiration i egen branche og start med velafprøvede digitale løsninger og værktøjer. Der er ingen grund til at være pioner på alle områder.

Hav de digitale kompetencer på plads:

Det kræver et digitalt vidensniveau at lykkes med en mere omfattende digitalisering af ens virksomhed. Hav fokus på at ansætte og videreuddanne medarbejdere til en digital virkelighed.

Invester i digital omstilling som samfund:

Det kræver ofte betydelige investeringer at digitalisere sin virksomhed og forretningsgang, hvilket kan være en barriere for mange smv’er. Fra politisk hold kan Danmark eksempelvis accelerere digitaliseringen for smv’er gennem fradragsordninger for digitale investeringer eller ved at indføre offentlige investeringstiltag målrettet en digital omstilling af danske smv’er.